Zawiadomienie do prokuratury w związku z masowym śnięciem ryb w Odrze

W związku z masowym śnięciem ryb w Odrze do prokuratury trafiło zawiadomienie skierowane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Magda Gosk, zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska poinformowała we środę 10 sierpnia o złożeniu do prokuratury zawiadomienia w sprawie masowego śnięcia ryb w rzece Odra. Skierował je Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Jak wskazała jego zastępczyni obecnie stosowne czynności podjęły już piony zwalczania przestępczości środowiskowej Inspekcji Ochrony Środowiska prowadząc odpowiednie analizy mające ustalić przyczynę zaistniałego stanu rzeczy.

Gosk wskazała, że wyższe niż normalnie parametry fizykochemiczne mogą mieć wiele różnych przyczyn, w związku z czym Inspektorat bada każdą możliwość jednocześnie prowadząc bieżący monitoring wody w rzece. Dodała, że stan Odry znajduje się pod stałym nadzorem Inspekcji Ochrony Środowiska.

Jak podał Polski Związek Wędkarski większa ilość śniętych ryb została znaleziona w kanale rzeki Odry na wysokości miejscowości Oława. Ponieważ jest to kanał żeglugowy to regularny przepływ wód jest w tym miejscu mocno ograniczony co sprawia, że są to w zasadzie wody stojące.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska GIOŚ poinformował, że w rzece stwierdzono zwiększony poziom tlenu, co odbiegało od typowych jego stężeń w okresach letnich w latach poprzednich. Jak podał Inspektorat za ten stan rzeczy odpowiadać może kilka przyczyn takich jak wysokie temperatury, niski stan wody w rzece oraz brak rozkwitu w wodzie. To z kolei wskazuje, że wysokie stężenie tlenu ma nienaturalne pochodzenie. Inspektorat podkreśla, że choć na razie nie ma na to dowodów, to nie można wykluczyć możliwości, że do wody przedostała się substancja posiadające silne właściwości utleniające, a te wywołały reakcje chemiczne uwalniające tlen.