Zatrudnienie warunkiem kluczowym dla osiedlania Ukraińców. Wyniki sondażu

Polacy wyrażają aprobatę dla osiedlania Ukraińców w kraju, ale pod warunkiem, że będą oni pracować. Takie są wyniki sondażu przeprowadzonego przez IBRiS. Jego wyniki prezentuje dziennik „Rzeczpospolita” w czwartkowym wydaniu.

Sondaż pokazał, że aż 70% ankietowanych zgadza się na to, żeby Ukraińcy pozostali w Polsce, ale warunek jest taki, żeby podjęli pracę. Drugi z warunków to edukacja dzieci w polskiej szkole a trzeci to nauka w celu opanowania języka polskiego.

Dziennik analizując uzyskane wyniki wskazuje, że badacze nie są nimi zdziwieni. Polacy, jak zauważa dr Robert Staniszewski z UW, zdają się mówić, że godzą się na wsparcie dla Ukraińców, ale na równych zasadach z tym, na co mogą liczyć Polacy. Z kolei prof. Piotr Długosz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wskazuje, że takie oczekiwania maja też sami przybysze z Ukrainy. Badania bowiem wskazują, że wielu uchodźców chce w Polsce pracować, uczyć się języka oraz wysyłać dzieci do szkół, a przez to integrować się z polskim społeczeństwem.

Gazeta wskazuje, że jeden na trzech Polaków oczekuje, że Ukraińcy uciekający przed wojną do naszego kraju podejmą pracę i jest to najczęściej wskazywane kryterium dla wyrażenia aprobaty wobec ich pobytu. Warunek taki wskazało 76% mężczyzn a w grupie wiekowej 30 – 39 lat wskaźnik ten osiągnął aż 83%. Dotyczy to respondentów mieszkających w dużych i mniejszych miastach, odpowiednio na poziomie 90 i 82%. Z ankietowanych aż 97% to ojcowie rodzin posiadający minimum dwójkę dzieci.

W publikacji „Rzeczpospolitej” wskazano, że uzyskane wyniki sondażu jasno i wyraźnie korespondują z badaniami, jakie niedawno przeprowadzono na Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem dra Roberta Staniszewskiego. Także z nich wynika, że zdecydowana większość Polaków jest przychylna Ukraińcom. Dodatkowo tamte badania wskazują, że respondenci są przeciwko świadczeniom socjalnym wypłacanym Ukraińcom. Warto wspomnieć, że do tych oczekiwań ustosunkowuje się rząd, który chce z dniem 1 lipca zlikwidować finansowanie noclegów i wyżywienia uchodźców z Ukrainy.