Wygaszenie aplikacji covidowej ProteGO Safe

Kowidowa aplikacja ProteGO Safe zostanie oficjalnie wygaszona z końcem marca. Taką informację przekazał Główny Inspektorat Sanitarny.

Rządowa aplikacja ProteGo Safe miała za zadanie umożliwienie samokontroli stanu zdrowia i służyć do ostrzegania o potencjalnej możliwości kontaktu z wirusem covid. Zgodnie z komunikatem GIS-u nie będzie ona już aktualizowana i ulegnie wygaszeniu z ostatnim dniem marca bieżącego roku. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami nie ma już automatycznej kwarantanny w przypadku tzw. osób z kontaktu.

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że środki finansowe, jakie zostaną w ten sposób zaoszczędzone zostaną wykorzystane w realizacji innych rozwiązań teleinformatycznych, wśród których będzie między innymi System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS). Został on zaprojektowany tak, aby ułatwić zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii jednak docelowo w założeniu ma się stać uniwersalnym narzędziem do użytku sanepidu w innych obszarach jego działalności.

Wdrożenie tego nowego projektu w życie będzie wymagało wyposażenia wszystkich krajowych jednostek inspekcji sanitarnej w nowoczesne niezbędna narzędzia teleinformatyczne. Dzięki zaoszczędzonym po wygaszeniu aplikacji ProteGO Safe środkom, jego wdrożenie przebiegnie znacznie szybciej.

Główny Inspektorat Sanitarny pomimo zakończenia projektu związanego z aplikacją i uspokojenia się sytuacji epidemicznej apeluje jednak aby pamiętać o zalecanych zasadach jak noszenie masek w zamkniętych pomieszczeniach, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu. Widać, że już powszechnie ludzie i tak nie przestrzegają tych zasad i raczej nie ma szans na zmianę tego stanu rzeczy, jednak GIS formalnie musiał o tym przypomnieć. Sanepid apeluje też o bieżące monitorowanie swojego stanu zdrowia i w przypadku niepokojących objawów mogących świadczyć o zakażeniu covid kontaktować się z lekarzem.