Walka o polskie szkoły na Litwie trwa. Kolejne utrudnienia tamtejszych władz

Na Litwie sytuacja polskiego szkolnictwa się nie poprawia, wręcz przeciwnie tamtejsze władze wciąż rzucają Polonii kolejne kłody pod nogi. W ostatnim czasie lokalne władze zadecydowały o obniżeniu statusów polskich placówek do poziomu filii litewskich szkół.

Plany litewskich władz

Na celowniku litewskich władz znalazło się Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu oraz Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach. Sprawy związane z polskim szkolnictwem na Litwie ciągną się już od dłuższego czasu pomimo pozornie poprawiających się relacji Wilna z Warszawą.

Protesty Polonii

W obronie polskich placówek u naszych sąsiadów odbywają się regularnie protesty, w których uczestniczą setki Polaków. Polacy chcą, aby władze w Wilnie szanowały prawa polskiej mniejszości na Litwie, które zawierają się w Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych, którą kraj ten bez żadnych wyjątków podpisał jeszcze w 2000 roku. Dokument ten zobowiązuje Litwę do utrzymywania polskich placówek edukacyjnych.

W trakcie niedawnych protestów Polacy przekazali kierownictwu litewskiego resortu spraw zagranicznych rezolucję, w której napisano, że Litwa „nie przestrzega art. 14 ust. 2 Konwencji ramowej UE o ochronie mniejszości narodowych”. Protestujących poparły organizacje takie jak Rada Polonii Świata, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Protesty w obronie polskich placówek edukacyjnych miały miejsce także przed siedzibą Samorządu Rejonu Trockiego oraz przy budynku ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie, budynkach rządu litewskiego i pod siedzibą tamtejszego prezydenta.

Podejmowane działania

W kwestii polskiego szkolnictwa na Litwie podjął interwencję wybrany w tym kraju europoseł Waldemar Tomaszewski, który jest prezesem Związku Polaków na Litwie. Działania podjęły też władze polskie, bowiem list w tym temacie wysłała marszałek Sejmu Elżbieta Witek do swojego litewskiego odpowiednika, w którym postulowała rezygnację z zamiaru szkodliwej reorganizacji polskich placówek oświatowych.
Zgodnie z oficjalnymi danymi do Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach uczęszcza 81 uczniów polskiego pochodzenia a Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu – 121. W sumie na Litwie działa 70 szkół, w których językiem nauczania jest polski. W sumie uczęszcza do nich 12 tysięcy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.