Wakacje kredytowe zaszkodzą walce z inflacją. Eksperci alarmują

Eksperci mają poważne zastrzeżenia co do pomysłu rządowego dla kredytobiorców w postaci wakacji kredytowych. Twierdzą, że rozwiązanie to zamiast pomóc wywoła więcej szkód i „podkopie” walkę z inflacją.

Specjaliści nie negują pomysłu z wakacjami kredytowymi w całości. Uważają, że skierowanie tego rozwiązania do wszystkich kredytobiorców jest błędem. Bardziej odpowiednie byłoby, jeśli w ogóle miałoby być wprowadzane, kierowanie go jedynie do tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Takie jest zdanie ekspertów po tym jak w miniony wtorek premier Morawiecki przedstawił ten pomysł jako sposób na wsparcie dla kredytobiorców. Szef rządu zaznaczył, że taka forma pomocy nie wywoła impulsu inflacyjnego.

Eksperci w kontrze do premiera

Innego zdania niż premier są specjaliści z Konfederacji Lewiatan. Jej przedstawiciel Adrian Zwoliński wskazuje na konieczność skierowania ewentualnych wakacji kredytowych tylko do tych, którzy najbardziej tego potrzebują w formie swego rodzaju „koła ratunkowego”. Jeśli byłyby one skierowane do wszystkich z automatu to istnieje ryzyko, że osłabią lub wręcz zniwelują efekty walki z inflacją.

Zwoliński podaje przykład, że można w regulacjach wskazać wymóg, w którym kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu w wysokości większej niż 65% miesięcznych dochodów w jego gospodarstwie domowym oraz posiada mieszkanie na własne potrzeby. Wskazał też, że docelowo wsparcie powinno być udzielane konsumentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji a nie inwestorowi.

Specjaliści radzą i ostrzegają

Zdaniem Konfederacji Lewiatan sytuacja, kiedy mamy wysoką inflację jak obecnie, dużą nieprzewidywalność oraz liczne czynniki proinflacyjne tak wewnętrzne jak i zewnętrzne to przy projektowaniu tego rodzaju programu nie można się opierać tylko i wyłącznie na hasłach z kategorii sprawiedliwości społecznej, a należy mieć na uwadze także negatywne konsekwencje takich a nie innych posunięć. Zwoliński podkreślił, że tego rodzaju analizy w odniesieniu do skutków nowych regulacji premier nie przedstawił. Ekspert zauważył też, że proponowany pakiet wsparcia nie ograniczy się tylko do samej inflacji ale w zasięgu jego oddziaływania znajdą się też akcjonariusze spółek, a także odbiorcy usług finansowych, którzy w wyniku tego doświadczą zmiany warunków w jakich funkcjonują.

Jak zaznaczyli eksperci z Konfederacji Lewiatan wakacje kredytowe z założenia są działaniem proinflacyjnym dlatego też istnieje konieczność precyzyjnego dostosowania go do osób w wyjątkowo trudnej sytuacji jeżeli w ogóle rozważa się wprowadzenie tego mechanizmu. W innym wypadku wakacje kredytowe będą w dużym stopniu narzędziem „podkopującym” działania Rady Polityki Pieniężnej w walce z inflacją.