Ustawa „sankcyjna” przyjęta przez Sejm

We wtorek podczas posiedzenia Sejmu głosowano nad ustawą sankcyjną, która wróciła z Senatu wraz z poprawkami. Część spośród nich została zaakceptowana inne zaś odrzucone.

Jedną z senackich poprawek, która przepadła w toku głosowania była ta dotycząca zakazu importu z Rosji i Białorusi gazu LPG. Sejm nie zgodził się też na inną propozycję, która zakładała, że to premier będzie decydował o wpisywaniu kolejnych elementów na listę sankcyjną. Senat w sumie wniósł do projektu 30 poprawek, z czego Sejm zaakceptował głównie zmiany mające charakter legislacyjny. Część poprawek została odrzucona. Ustawa trafia teraz do prezydenta.

Przyjęta wersja ustawy pozwala na wprowadzenie zakazu importu oraz tranzytu przez Polskę węgla a także koksu z Białorusi oraz Rosji. Daje też możliwość zamrożenia funduszy oraz zasobów gospodarczych podmiotów i osób znajdujących się na liście sankcyjnej.

Za odrzuceniem poprawki o zakazie importu LPG głosowało 230 posłów, przeciw było 217 a 8 się wstrzymało od głosowania. Minimalna większość do odrzucenia poprawki wynosiła 228 głosów.

Mniejszą różnicą odrzucona została natomiast poprawka zakładająca, że to szef rządu będzie decydował jakie podmioty i osoby będą wpisywane na sankcyjną listę. Tutaj za odrzuceniem było 229 posłów przy 224 za i jednym głosem wstrzymującym. W związku z tym o wpisie na listę będzie decydował szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tak jak to zostało pierwotnie zapisane w projekcie.