Unia jednak chce relokacji ukraińskich uchodźców

Dotąd większość państw zachodniej Europy jak i sama UE nie mówiły głośno o potrzebie relokacji uchodźców z Ukrainy. Politycy mieli nadzieję, że część z nich będzie chciała po przybyciu do Polski jechać dalej na zachód. Gdy jednak okazało się, że duża część uchodźców chce pozostać w Polsce blisko ukraińskiej granicy na zagadnienie to zwróciła uwagę unijna komisarz Ylva Johansson mówiąc, że należy zachęcić Ukraińców do przyjazdu do innych krajów Unii Europejskiej.

Relokacja uchodźców z Ukrainy

Uchodźcy z Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce mają być zachęcani do wyjazdu do innych państw w ramach tzw dobrowolnej relokacji. Unia w ten sposób próbuje ominąć konieczność udzielenia Polsce i pozostałym unijnym krajom graniczącym z Ukrainą pomocy finansowej odpowiadającej skali problemu.

Unijne działania

Komisarz brała udział w obywającym się w poniedziałek 28 marca brukselskim nadzwyczajnym spotkaniu unijnych ministrów spraw wewnętrznych, w trakcie którego zwróciła uwagę na konieczność relokowania części Ukraińców. Zauważyła, że spośród niemal 4 milionów osób, które uciekły z Ukrainy przed wojną aż 1,5 mln trafiło i przebywa w Polsce. Komisarz miała tak naprawdę nieaktualne dane liczbowe, bowiem z początkiem tygodnia liczba ta wynosiła już ponad 2 miliony.

Johansson podkreślała, że istnieje konieczność zachęcenia przybyłych do wyjazdu z Polski i zorganizowanie wyjazdów do innych krajów unijnych, gdyż w innym przypadku przybierający na sile problem będzie nie do opanowania na dłuższą metę i sytuacja nie będzie możliwa do utrzymania. W końcu może się nawet załamać powodując potężny kryzys humanitarny.

Konieczność działań zachęcających w jej opinii wynika z faktu, że zdecydowana większość ukraińskich uchodźców chce pozostać w Polsce, aby gdy wojna się skończy móc jak najszybciej wrócić do swojej ojczyzny. W tym celu komisarz proponuje, aby inne kraje aktywnie informowały uciekinierów, że w innych państwach członkowskich będą mieli dokładnie takie same prawa jak w Polsce, do której przyjechali.

Unijne ułatwienia i udogodnienia dla uchodźców w Ukrainy

W związku z wojną na Ukrainie obecnie wśród krajów unijnych pod największą presją migracyjną jest Polska a w dalszej kolejności Austria oraz Czechy. Komisja Europejska określiła już statystyczny „wskaźnik” liczby przyjętych uchodźców do wielkości danego kraju. Dokonano już też zmian w przepisach, które pozwolą ukraińskim uciekinierom na korzystanie z tymczasowej ochrony w krajach Unii Europejskiej przez okres nawet trzech lat. Status będzie im dawał dostęp do mieszkań, a także rynku pracy, szkolnictwa, systemu socjalnego oraz opieki zdrowotnej. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami Ukraińcy mogą w strefie Schengen przezywać bez wizy przez trzy miesiące.

Korzyści demograficzne dla państw UE

Fala uchodźców migrujących z Ukrainy jest dla starzejących się społeczeństw zachodnich niewątpliwie łakomym kąskiem i potencjalnym sposobem na częściowe „odmłodzenie” demograficzne swoich społeczeństw. Jest to dla nich o tyle atrakcyjna opcja, że w odróżnieniu od fali bliskowschodnich uchodźców z 2015 roku, są to osoby z naszego kręgu cywilizacyjnego i kulturowego, których najwyższą „ambicją” nie jest zasiłek socjalny.