Ukraińcy masowo kupują nieruchomości w Polsce

Jak pokazuje raport MSWiA w związku z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców rośnie ilość nieruchomości kupionych przez Ukraińców.

Dane pokazują jednoznacznie, że w ubiegłym roku przybysze z tego kraju wykorzystali nie ma trzy czwarte puli zezwoleń na zakup nieruchomości w Polsce. W sumie Ukraińcom wydano kilkaset zezwoleń a łączna powierzchnia ich nabytków wyniosła 28 hektarów.
W 2021 roku wpłynąć miało 1101 wniosków o wydanie zgody, co stanowiło wzrost o 1/3 względem roku wcześniejszego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 598 zezwoleń na zakup957 gruntów o łącznej powierzchni około 46 hektarów. Prawie wszystkie składały osoby fizyczne.

Z puli zezwoleń dla osób fizycznych najwięcej, bo aż 71%, złożyli Ukraińcy, którzy nabyli grunty o powierzchni 28 ha. Drudzy w kolejności są Białorusini, którzy nabyli 106 gruntów o powierzchni 3,44 ha a dalej Rosjanie, którzy nabyli 54 działki o łącznej powierzchni 2,52 ha.
Oprócz naszych wschodnich sąsiadów pozytywnie rozpatrzone wnioski składali obywatele Turcji, Wielkiej Brytanii oraz USA. Jeśli chodzi o lokalizacje to największym zainteresowaniem cieszyły się nieruchomości na Mazowszu, w Małopolsce i Wielkopolsce a dalej w województwach lubelskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim.

Szczegółowa analiza wskazuje na rosnącą popularność jeśli chodzi o domy w zabudowie szeregowej oraz bliźniaczej. Część spośród zezwoleń dotyczyła gruntów rolnych i leśnych, których łączna powierzchnia wyniosła około 20 ha. Te najczęściej kupowano na Mazowszu, Lubelszczyźnie, w Małopolsce i Wielkopolsce. W każdym z tych regionów zdecydowanie dominowali Ukraińcy. Coraz więcej obcokrajowców nabywa w Polsce też mieszkania ponieważ legalnie tu pracuje bądź posiada własną działalność gospodarczą. Wiążą oni swoje życie z naszym krajem dlatego też decydują się tu zamieszkać.

Oprócz 800 tysięcy legalnie pracujących Ukraińców już ponad milion uchodźców wystąpiło o numer PESEL. Prawdopodobnie część z nich osiedli się w Polsce i także będzie szukać nieruchomości dla siebie, a to każe oczekiwać dalszego wzrostu wydawanych zezwoleń w kolejnych latach.