Telewizja traci, streaming zyskuje. Zmiany trendów w Polsce

W polskich mediach zachodzą stopniowo zauważalne zmiany. Jak pokazują analizy zyskują na nich platformy streamingowe.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach coraz większą popularnością cieszą się platformy streamingowe, które przejmują widzów odchodzących od tradycyjnej telewizji. Badania pokazują, że wśród oglądających treści wideo w wieku od 4 do 34 lat trend ten jest mocno widoczny i przybiera na sile. Osoby z tego przedziału wiekowego na oglądanie treści wideo na tych platformach przeznaczają średnio jedna trzecią czasu z ogólnej konsumpcji treści audio – video, w tym tradycyjnej telewizji. Takie są wyniki analizy przedstawione na Forum IAB przez Joannę Kopeć reprezentująca Nielsen Media.

Zaprezentowane dane wskazują na wzrost o 1,4 mln gospodarstw domowych czyli minimum kilka mln widzów decydujących się na korzystanie z platform oferujących streaming, zarówno takich, którzy używają wyłącznie tej formy jak i tych, którzy w ten sposób uzupełniają sobie rozrywkę.

Wielu Polaków odkryło serwisy streamingowe w okresie pandemii. To głównie ci, którym nie odpowiadała tradycyjna telewizja i jej oferta w tym okresie.

Wyniki analiz przeprowadzonych w okresie od stycznia do kwietnia 2022 r. wskazują, że przeciętny Polak ogląda różnego rodzaju treści wideo przez średnio 4 godziny i 59 minut w ciągu doby. Prym wiedzie cały czas telewizja w formie standardowej tutaj średnio na dobę Polak ogląda 3 godziny i 55 minut materiału wideo. Dodatkowe 6 minut stanowi telewizja z tzw. przesunięciem czasowym. Aż 46 minut dziennie przeciętnemu widzowi pochłania wideo – streaming treści emitowanych w różnych formatach. Inne treści średnio zajmują około 14 minut w skali dobowej.

W najmłodszej grupie wiekowej między 4 a 15 rokiem życia zdecydowanie dominują platformy streamingowe. Ich udział wynosi tu 37% i jest tylko o 1% wyższy niż w kolejnej grupie od 16 do 34 lat. Najmniejsze zainteresowanie ta formą treści wideo jest w grupie 75 plus. Tam udział wynosi zaledwie 3 %, a absolutną dominację w tym docelowym gronie ma telewizja tradycyjna, której seniorzy poświęcają 96% czasu.