Szósty pakiet sankcji antyrosyjskich przyjęty. Bruksela przystała na węgierskie warunki

Na unijnym szczycie przyjęto kolejny, szósty już pakiet sankcji mających w założeniu uderzać w Rosję. Węgry, które wcześniej twardo prezentowały swoje warunki, poparły projekt po tym, jak Bruksela zdecydowała się pójść na ustępstwa wobec władz w Budapeszcie.

Pakiet sankcji przyjęty został na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich Unii Europejskiej. Kolejne ograniczenia zawierają między innymi embargo na import ropy naftowej z Rosji. Zgodnie z oczekiwaniami i żądaniami Węgier, z listy sankcji wykreślono ostatecznie prawosławnego patriarchę moskiewskiego i całej Rusi, Cyryla. Był to jeden z warunków postawionych przez Węgry na finiszu negocjacji. Po przyjęciu pakietu rozpoczął się ostatni, trwający kilka godzin finalny formalny etap procedur, których efektem będzie wejście w życie kolejnych sankcji.

Jeszcze dzień wcześniej przed posiedzeniem, we środę 1 czerwca Węgry, pomimo zawarcia politycznego porozumienia w kwestii pakietu ponownie go zablokowały stawiając kolejne warunki. Jednym z finalnych efektów jest wykreślenie z listy osób objętych sankcjami patriarchy Cyryla. Nałożone embargo na rosyjską ropę nie dotyczy jednak tej dostarczanej rurociągami. Po podjęciu decyzji politycznej ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej podjęli pracę nad nadaniem jej formy prawnej.

W sprawie węgierskich żądań wygłosił premier rządu tego kraju Viktor Orban. W cytowanej przez agencję MTI wypowiedzi przyznał że jest zadowolony z takiego a nie innego obrotu spraw. Dodaje też, że dziwi go unijne zaskoczenie, bowiem stanowisko Węgier wobec sankcji na moskiewskiego patriarchę było znane od samego początku i wielokrotnie przypominane w trakcie negocjacji na unijnym forum ambasadorów. Premier Węgier zauważył, że wobec takiego stanowiska jego kraju nie było sprzeciwu na wcześniejszym szczycie Unii Europejskiej. Polityk zadeklarował, że jego kraj będzie przestrzegał warunków porozumienia jakie zawarto na forum szefów państw unijnych w trakcie posiedzenia Rady Europejskiej.