Szczepionka na covid firmy Novavax powoduje zapalenie serca. Europejski Regulator ostrzega

Europejski regulator rynku leków ostrzega, że szczepionka na covid amerykańskiej firmy Novavax może wywoływać zapalenie serca. Jest to dokładnie ten sam niepożądany skutek co w przypadku preparatów firm Pfizer oraz Moderna, który został już szeroko udokumentowany. Komunikat z ostrzeżeniem wydany został we środę 3 sierpnia.

Europejska Agencja Leków wskazała, że szczepionka Nuvaxovid powinna mieć wskazane wśród skutków ubocznych zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego oraz osierdzia, a odbiorcy i pracownicy służby zdrowia powinni o tym problemie zostać ostrzeżeni. Równocześnie Europejska Agencja Leków nakazała firmie Novavax dostarczenie dodatkowej dokumentacji odnośnie skutków ubocznych.

Zapalenie serca i osierdzia wśród skutków

Już wcześniej, w grudniu 2021 roku do listy efektów ubocznych preparatu dodana została przez EMA anafilaksja, czyli ciężka reakcja alergiczna. Firma już wówczas wskazywała, że wskaźnik występowania zapalenia mięśnia sercowego był zbliżony w przypadku podawania właściwej szczepionki oraz preparatu placebo, jednak podała, że dane na ten temat będą aktualizowane z czasem, dzięki czemu firma lepiej pozna naturę i wielkość jakiegokolwiek rodzaju potencjalnego ryzyka wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia. Novavax zapewnił już wtedy o pełnej współpracy z odpowiednimi organami w celu zagwarantowania, że informacje o produkcie dostępne odbiorcom są zgodne ze stanem faktycznym.

Jak podało Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób w przeciągu ośmiu miesięcy od udostępnienia preparatu na Starym Kontynencie podano jedynie 250 091 dawek szczepionki Nuvaxovid, natomiast w USA tamtejsze organy dopuściły preparat dopiero niedawno do obrotu w związku z czym dane odnośnie ilości podanych dawek nie są jeszcze znane.

Nie tylko Europa

Nie tylko w Europie wśród zarejestrowanych odczynów poszczepiennych stwierdzono zapalenie serca. Zgłosiły to także już USA oraz Japonia. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków wskazała, że badania firmy Novavax wzbudziły liczne obawy co do występowania zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia, o czym zostali poinformowani odbiorcy oraz świadczeniodawcy.

Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia to objawy, które wcześniej notowano już u osób otrzymujących preparaty na covid firm Pfizer oraz Moderna, przy czym większość przypadków dotyczyła młodych mężczyzn. W części krajów w związku z tym ograniczono z tego powodu podawanie zastrzyków z uwagi na niskie ryzyko zachorowania na covid w tych grupach wiekowych niż w przypadku osób starszych.