Sejm rozpoczął pracę nad ustawą o obronie Ojczyzny

Podczas piątkowego posiedzenia Sejm rozpoczął prace nad projektem Ustawy o obronie Ojczyzny. W ich trakcie pojawił się szereg poprawek zgłaszanych przez wszystkie kluby i koła. Zakłada się, że ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 roku pod warunkiem uchwalenia przez Sejm i Senat a następnie podpisania przez Prezydenta.

Projekt ustawy znosi 14 aktualnie obowiązujących ustaw. Jego zapisy zakładają między innymi zwiększenie wydatków na armię, wprowadzenie nowych możliwości jej finansowania oraz wprowadzenie „dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej”.

Minister Mariusz Błaszczak podkreśla, że dobrowolna zasadnicza służba ma się składać z dwóch etapów. Pierwszy z nich ma być trwającym 28 dni przeszkoleniem, a drugi okresem 11-miesięcznej służby w Wojsku Polskim. Po tych 12 miesiącach żołnierz mógłby przejść do służby zawodowej, a w przypadku rezygnacji byłby przeszkolonym rezerwistą.

Poprawki klubów i kół poselskich

W trakcie posiedzenia i drugiego czytania projektu ustawy wszystkie parlamentarne kluby i koła poselskie złożyły swoje poprawki a po godzinie 14.30 projektem zajęła się sejmowa komisja obrony.

W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej głos zabrał poseł Tomasz Siemoniak zgłaszając klubowe poprawki dotyczące mobilizacji oraz uzupełnień. KO wnioskuje, by nie likwidować Wojskowych Komend Uzupełnień, z uwagi na to, że już wpisały się w pejzaż polskiej administracji. Druga poprawka dotyczyła zakazu sprzedaży strategicznego majątku należącego do Skarbu Państwa w sytuacji toczących się działań wojennych w regionie. Konkretnie dotyczy ona zakazu sprzedaży Lotosu. Poprawka numer trzy dotyczy przyjęcia pakietu „pakietu wzmocnienia sił zbrojnych”.

Przemawiający w imieniu klubu Lewicy poseł Marcin Kulasek także jest przeciw likwidacji WKU a także wojewódzkich sztabów wojskowych. Krzysztof Bosak w imieniu koła Konfederacja włożył poprawkę uwalniającą dostęp do broni dla Polaków. Zgodnie z nią każdy dorosły i nieposiadający sądowego zakazu posiadania broni Polak mógłby ją nabyć, przechodzić szkolenia strzeleckie i podnosić swoje obronne kompetencje.

Poseł Mirosław Suchoń z Polski 2050 złożył pakiet poprawek, które dotyczą przemysłu zbrojeniowego i wykorzystania potencjału prywatnych przedsiębiorców. Klub Koalicja Polska – PSL, w imieniu którego występował poseł Paweł Bejda, nie składał na tym etapie żadnych poprawek, gdyż robił to już na etapie prac w komisji.