Głębokie korzenie antysemityzmu w Niemczech. Wyniki sondażu szokują

Jak pokazały niedawne badania sondażowe przeprowadzone za Odrą, antysemityzm jest w Niemczech mocno zakorzeniony. Badania te przeprowadził Instytut Demoskopii w Allensbach na zamówienie American Jewish Committee.

Badania pokazały, że w całym kraju około 22% populacji w różnym stopniu podziela postawy i poglądy antysemickie. Wyniki przytoczył na łamach swoich stron internetowych dziennik „Welt”.

Wyznanie i poglądy a antysemityzm

Wyniki wyraźnie pokazują, że odsetek jest różny zależnie od badanej grupy. Wśród muzułmanów odsetek ankietowanych podzielających taką postawę jest ponad dwukrotnie wyższy niż średnia krajowa i sięga 46%. Różnice są także pomiędzy wyborcami poszczególnych partii politycznych. Badanie pokazało, że wśród elektoratu AfD jest znacznie większy odsetek osób o antysemickich postawach niż w elektoratach innych ugrupowań. Wśród wyborców tej partii aprobata dla antysemityzmu wynosi 48% podczas gdy w elektoracie Zielonych jest on o połowę niższy, na poziomie 24%.

Aż 54% ankietowanych nie-muzułmanów określiło swój stosunek do państwa żydowskiego jako „dobry” bądź „bardzo dobry”. W społeczności muzułmańskiej wskaźnik ten wyniósł zaledwie 19%, a aż dwie trzecie tej grupy określiło, że ma „zły” bądź „bardzo zły” wizerunek Izraela.

Różne kwestie związane z antysemityzmem

W ramach badania prześwietlono różne zagadnienia. I tak okazało się, że aż 51% niemieckojęzycznych muzułmanów uważa, iż Żydzi wykorzystują swój status ofiar holokaustu dla intratnych korzyści. W grupie ogólnej ten odsetek to dla porównania 30%. Rozrzut jest też jeśli chodzi o stosunek do stwierdzenia „Żydzi są bogatsi, niż przeciętny Niemiec”. Wśród muzułmanów twierdzenie do znajduje zrozumienie na poziomie 47% a w ogólnej grupie badanej jest to około 27%.

„Welt” podkreśla jednak, że stwierdzenie to nie ma już nic wspólnego z rzeczywistością w związku z tym, że od lat 90-tych XX wieku do Niemiec przybyło blisko 220 tysięcy uchodźców żydowskich i to ta grupa stanowi obecnie 90% żydowskich mieszkańców kraju. Główny Urząd Opieki Społecznej dla Żydów podaje, że z tej grupy od 65 do 70 tysięcy osób żyje zwyczajnie w biedzie. Aż jedna trzecia ankietowanych muzułmanów jest zdania, że to Żydzi odpowiadają za kryzysy gospodarcze podczas gdy w grupie niemuzułmańskich respondentów odsetek ten to zaledwie 11%.

Generalnie wyniki pokazały, że antysemityzm w Niemczech nie jest zjawiskiem marginalnym, ale jest na mocno zakorzeniony w całym społeczeństwie. Nie dotyczy to, jak widać po wynikach sondażu, tylko muzułmanów.