Projekt ustawy o dodatku węglowym przyjęty. Rząd walczy ze skutkami własnych decyzji

Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej tzw. dodatek węglowy, mający być wsparciem dla osób i gospodarstw dotkniętych podwyżkami cen węgla. Działanie to ma rozwiązać, lub choćby złagodzić skutki likwidacji polskiego górnictwa, do którego, podobnie jak poprzednie rządy, znacząco przyczyniła się polityka prowadzona przez obecną ekipę rządzącą. Rząd próbuje więc gasić pożar, który sam pomógł rozniecić.

Dodatek zamiast dopłaty

Jak poinformowała we wtorek 19 lipca podczas konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa dotychczasowa dopłata do węgla w wysokości 996,6 zł będzie zlikwidowana a w jej miejsce pojawi się bezpośrednie wsparcie w postaci dodatku węglowego. Wypłacana kwota ma wynieść 3 tysiące zł.

Pieniądze mają być wypłacane w oparciu o podpisaną już 12 lipca przez prezydenta ustawę „ o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych”. W pierwotnej wersji maksymalna dopłata za tonę węgla dla gospodarstw domowych bądź wspólnot mieszkaniowych ogrzewanych węglem wynosiła 996,6 zł. W znowelizowanej wersji, której projekt przyjął rząd, dodatek wzrośnie do kwoty 3 tysięcy zł i w założeniu będzie stanowił wsparcie dla budżetów domowych gospodarstw ogrzewanych węglem lub paliwem węglopochodnym. W kosztorysie wskazano, że rząd na wypłaty z tego tytułu przeznaczyć chce kwotę około 11,5 mld zł.

Warunki przyznania

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że jednorazowy dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, w których główne źródło ogrzewania to kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, a także trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa bądź też piec kaflowy na paliwo stałe, które są zasilane węglem kamiennym, brykietem albo peletem, jednak tylko takim zawierającym co najmniej 85 % węgla kamiennego. W projekcie zapisano, że warunkiem uzyskania tego wsparcia będzie poświadczenie wpisu lub zgłoszenie domowego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB.

Zasady i reguły

Jak zaznaczyła Kancelaria Premiera dodatek węglowy ma być powiązany z danym gospodarstwem domowym więc w przypadku złożenia wniosków przez więcej niż jednego z jego członków będzie przyznawany pierwszemu z nich. Wniosek o wypłatę dodatku ma maksymalną datę, do kiedy powinien zostać złożony do gminy. Ostateczny termin ustalono na 30 listopada bieżącego roku. Gmina natomiast będzie miała na jego wypłatę maksymalnie miesiąc.

Dodatek nie będzie wymagał decyzji administracyjnej a będzie przyznawany „za pomocą informacji”. Komunikat Kancelarii informuje także, że dodatek węglowy wyłączony będzie spod wszelkich egzekucji oraz będzie podlegał pod zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z czym nie będzie się go uwzględniać przy rocznym rozliczeniu PIT obliczając wysokość osiągniętego dochodu.