Prezydent Kostaryki zawetował legalizację medycznej marihuany

Nie będzie na razie legalizacji marihuany na potrzeby medyczne w Kostaryce na mocy ustawy w zaproponowanej przez tamtejszy Kongres formie. Tak zadecydował tamtejszy prezydent wetując ustawę w tej kwestii.

Prezydent Carlos Alvarado zawetował jedynie część nowego aktu prawnego, który ma zalegalizować stosowanie marihuany medycznej na potrzeby leczenia. Głowa państwa nie jest przeciwny takiemu zastosowaniu marihuany, jednak zażądał od Kongresu wprowadzenia zmian do przyjętej już ustawy.

Parlament Kostaryki przyjął ustawę większością głosów 13 stycznia. Prezydent miał jednak zastrzeżenia do trzech artykułów zawartych w nowym akcie prawnym, które pozwalały na samodzielne uprawy oraz konsumpcję konopii indyjskich przez osoby fizyczne.

Wetując ustawę prezydent Alvarado zaznaczył, że oczekuje teraz od władzy wykonawczej propozycji stosownych poprawek, które pozwolą na większe możliwości kontroli hodowli oraz dystrybucji rośliny. Wyraził poparcie dla zdecydowanej większości zapisów zawartych w ustawie. Publicznie zobowiązał się też do uregulowania tej budzącej duże zainteresowanie kwestii do końca bieżącej kadencji, czyli do maja 2023 roku.

Prezydent zadeklarował pełne poparcie dla wprowadzenia legalnego obrotu medyczną marihuaną i konopiami. Zauważył, że roślina ta i pozyskiwane z niej preparaty stanowią ogromną pomoc dla cierpiących na rozmaite choroby osób. Dodał, że ma takie osoby nawet w gronie najbliższych. Poparł też wykorzystanie konopii w przemyśle, gdyż jest ona pomocna w produkcji rolnej oraz sprzyja ogólnemu ożywieniu gospodarczemu.

Posiadające niską zawartość THC konopie indyjskie mają szerokie zastosowania przemysłowe i są używane w produkcji tekstyliów, żywności, nasion, olejów, biopaliw a także leków oraz kosmetyków.