Polacy chcieliby zmniejszenia liczby posłów. Wyniki sondażu

Polacy zdecydowanie opowiadają się za zmniejszeniem ilości posłów w Sejmie. Na to wskazują wyniku sondażu przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu”.

Zdecydowana większość Polaków nie chce Sejmu, w którym zasiada aż 460 posłów. Respondenci badani przez Instytut Badań Pollster w dniach 21 – 22 czerwca wskazali swoje preferencje w tym zakresie. Okazuje się, że zdecydowanej większości z obecnych posłów nasi rodacy by zwyczajnie podziękowali i powiedzieli „do widzenia” bowiem tylko kilkanaście procent badanych chciałoby, aby wybrańców narodu pozostało tyle co obecnie lub nawet przybyło. Największy odsetek badanych jest zdania, że liczba posłów powinna zostać zmniejszona o dwie trzecie i wyniosła nie więcej niż 150.

W szczegółach wyniki przedstawiają się następująco. 63% pytanych wskazało 150 jako maksymalną ilość posłów w polskim Sejmie. Kolejne 19% wskazało odpowiedź w przedziale między 150 a 459. 15% badanych chce utrzymania obecnej ich liczby, a 2% ich zwiększenia aby między 461 a 599. 1 % ankietowanych wskazał na 600 posłów bądź więcej. Sondaż przeprowadził Instytut Badań Pollster 21 i 22 czerwca na reprezentatywnej grupie liczącej 1011 dorosłych Polaków.

Badania pokazują jednoznacznie, że większość naszych rodaków chciałaby zmian. Sondaż jednak nie jest w żaden sposób wiążący dla rządzących, którzy najprawdopodobniej nie zrobią nic w kierunku, aby zmienić obecny stan rzeczy. Mimo opinii Polaków wszystko więc pozostanie po staremu.