Para homoseksualistów nie zalegalizuje małżeństwa w Polsce. Wyrok NSA

Para homoseksualistów, która wzięła „ślub” w Portugalii nie zarejestruje swojego związku w Polsce. Na przeszkodzie stanął im wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wyrok nie po myśli homoseksualnej pary

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę dwójki gejów, którzy chcieli w naszym kraju sformalizować swój związek zawarty w Portugalii. Z wyrokiem sądu, jak pisze wpolityce.pl, zgodziła się warszawska Prokuratura Regionalna.

Portal opisał na swoich łamach przypadek pary homoseksualistów, którzy zawarli „ślub” w Portugalii, która swój początek miała w warszawskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Gdy mężczyźni chcieli zalegalizować w naszym kraju swój związek, urzędnicy stołecznego ratusza wydali jednak decyzję odmowną. Sprawa więc trafiła do wojewody, który jednak nie zmienił wcześniejszej decyzji. Zawiedziona para złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który też, choć nie bez niechęci, odrzucił ją w pierwszej instancji. Wobec takiego obrotu spraw homoseksualiści złożyli skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalając ją ostatecznie i definitywnie tym samym zamykając sądową batalię dwójki homoseksualistów.

Wcześniejsza sprawa

Jak podał portal wpolityce.pl w całą sprawę swój wkład miała także prokuratura, która już od kilku lat monitoruje i włącza się w tego rodzaju postępowania. W kontekście najnowszego orzeczenia portal przypomina wcześniejszą sprawę, którą także rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny. Dotyczyła ona transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym to dokumencie wpisano jako rodziców dwie kobiety. Urząd Stanu Cywilnego wydał decyzję odmowną w kwestii wpisania tego aktu do rejestru, a decyzję podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Po tym jak matka dziecka wniosła skargę kasacyjną do sprawy włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prokurator Generalny. Rzecznik wniósł o rozpoznanie złożonej skargi twierdząc, że odmowa transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka jest naruszeniem praw obywatelskich. Gdy Prokurator Generalny wniósł o oddalenie skargi, w efekcie czego sprawa trafiła do NSA, który w powiększonym składzie orzekł, że transkrypcja aktu urodzenia, w którym jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci jest w naszym kraju niedopuszczalna.