Niezgodne z prawem traktowanie jeńców. Ukraina oskarża Rosję

Strona ukraińska otwarcie oskarżyła Rosję o niezgodne z prawem międzynarodowym traktowanie jeńców wojennych.

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało pod adresem Rosji oskarżenia o niezgodne z prawem traktowanie schwytanych do niewoli jeńców wojennych, którzy są wykorzystywani do celów politycznych Kremla. Jak podała agencja Reutera resort jednocześnie zażądał humanitarnego traktowania nie tylko Ukraińców ale i zagranicznych najemników walczących po stronie ukraińskiej.

MSZ Ukrainy wezwało Rosję, aby ta przestrzegała przepisów zawartych w międzynarodowym prawie humanitarnym włącznie z Konwencją Genewska z 1949 roku, które określają normy prawne odnośnie humanitarnego traktowania jeńców. W wydanym oświadczeniu pada określenie „wszyscy obywatele zagraniczni i bezpaństwowcy” oraz ci, którzy walczą za Ukrainę i zostali dobrowolnie przyjęci do służby wojskowej w tym kraju. MSZ dodaje, że te międzynarodowe konwencje i prawo humanitarne powinny mieć zastosowanie także do nich.

Resort wskazuje, że w świetle przepisów osoby te są żołnierzami Sił Zbrojnych Ukrainy, a takowe zgodnie z postanowieniami Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny z 1949 r. oraz I Protokołu Dodatkowego z 1977 roku mają status kombatantów. Status ten uprawnia także do traktowania, w przypadku schwytania przez przeciwną stronę, jako jeńców wojennych.

Ukraina dowodzi, że ze swojej strony wypełnia wszelkie wynikające z humanitarnego prawa międzynarodowego zobowiązania, podkreślając, że kraj w obliczu konfliktu zbrojnego wskutek zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej przestrzega praw oraz zwyczajów wojennych, które zostały określone we wskazanych aktach prawa międzynarodowego. W związku z tym Ukraina żąda humanitarnego traktowania jeńców wziętych do niewoli przez stronę rosyjską. Jednocześnie podkreśla, że zabronione są wszelkie nielegalne działania bądź bezczynność władz rosyjskich w zakresie przetrzymywania jeńców wojennych.