Niemiecka Rada Etyki popiera przymus szczepień

W Niemczech nasila się niepokojąca tendencja do narzucenia obowiązku szczepień dla wszystkich obywateli. W sprawie wypowiedziała się tamtejsza Rada Etyki, która w większości otwarcie popiera ten kierunek.

Pretekstem „usprawiedliwiającym” narzucenie przymusu jest, jak nietrudno się domyślić, przybierająca na sile kolejna fala epidemii covid z rzekowo mocno zakaźnym wariantem omikron na czele. Przedstawiciele tejże rady jednak najwyraźniej zapomnieli o wydanym początkiem roku przez Radę Europy dokumencie zakazujących wprowadzania przymusu i obowiązku tzw. szczepień, który to dokument obowiązuje kraje europejskie nie tylko należące do Unii Europejskiej.

Niemiecka Rada Etyki opowiedziała się za tym, aby każdy obywatel Niemiec, za wyjątkiem uzasadnionych wyjątków, przyjął preparat na covid. Swoją decyzję uzasadniają oni rosnącym w kraju poparciem społecznym dla koncepcji przymusowego szczepienia oraz narastającym strachem przed nowym wariantem wirusa.

Opinia rady jest odpowiedzią na prośbę Bundestagu w tej delikatnej sprawie. Dotychczas obowiązek stosowany był wyłącznie wobec służb medycznych oraz pracowników opieki zdrowotnej. Sama rada od początku akcji szczepień nakłaniała Niemców do przyjmowania specyfiku, jednak nie wypowiadała się na temat ewentualnego nacisku lub wprost przymusu. Teraz, gdy po wyborach ukonstytuował się nowy rząd pojawiła się koncepcja wprowadzenia przymusu.

W opinii 20 na 24 członków rady decyzja o wprowadzeniu obowiązku jest usprawiedliwionym środkiem ochrony w celu zapobiegnięcia przyszłym poważnym skutkom epidemii. Rada zaznacza, że choć szczepienia nie zmniejszyły znacząco ilości zachorowań to jednak stanowią zaporę dla dalszego rozprzestrzeniania się choroby. To jednak nie jest w rzeczywistości prawdą, co potwierdzają przykłady krajów o wysokim stopniu wyszczepienia populacji zmagające się z kolejnymi rekordami zachorowań, gdzie służba zdrowia jest bliska załamania.

Rada Etyki postuluje wprowadzenie krajowego rejestru szczepień, którego celem miałoby być egzekwowania obowiązku oraz nakładanie kar i grzywien dla opornych.