Nie tylko Rosja. Szantaż gazowy w relacjach Hiszpanii z Algierią

Konflikt wokół dostaw gazu, jak się okazuje, trwa nie tylko na linii Moskwy z szerokorozumianym Zachodem. Wojna gazowa toczy się także na południu pomiędzy Hiszpanią a Algierią.

Madryt boryka się z naciskami ze strony swojego północnoafrykańskiego sąsiada. Algier domaga się, aby dostawy surowców do Maroka nie pochodziły z Algierii. W przeciwnym wypadku, jeśli Madryt zdecydowałby się na przekierowanie algierskiego gazu do Maroka, grozi zerwaniem umów zawartych z Królestwem Hiszpanii.

Spór Algierii z Marokiem

Cały problem wynika z faktu, że Maroko i Algieria pozostają skonfliktowane ze sobą w kwestii terytorium Sahary Zachodniej. W tym sporze Hiszpania w ostatnim czasie wspiera Maroko, co spotyka się z ostrymi reakcjami ze strony Algierii. Ta ostatnia więc zdecydowała się na sięgnięcie po gazowy szantaż i postawienie Madrytowi ultimatum.

Algieria zerwała kontrakty na dostawy gazy z Maroka już jesienią ubiegłego roku. Surowiec ten płynie jednak przez ten kraj w dalszym ciągu, jednak jest to tylko przesył tranzytowy do Europy. Algier oskarżał parokrotnie Maroko o „podbieranie” gazu, co jednak nigdy nie zostało wystarczająco potwierdzone i udowodnione.

Nowe warunki współpracy w regionie

Hiszpania zapowiedziała dostawy gazu do Maroka, jednakże zapewnia, że surowiec będzie pochodził z innych źródeł. Ma to związek z groźbą zerwania umowy z Hiszpanią, jeśli przekieruje ona algierski gaz do Maroka.

Aby uspokoić obawy Algieru Madryt przedstawił założenia mechanizmu dostarczania skroplonego gazu do Maroka. Kraj ten ma kupować go na rynku międzynarodowym, jednak z uwagi na uwarunkowania infrastrukturalne kraju będzie on dostarczany najpierw do Hiszpanii, skąd po regazyfikacji będzie trafiał do Maroka gazociągiem Maghreb-Europe.

Hiszpania, choć zmniejszyła zależność od algierskiego gazu w ostatnich miesiącach, to jednak wciąż 25% jej importu w I kwartale 2022 roku pochodziła nadal z tego źródła. Dla porównania w całym ubiegłym roku było to 40%. madrytowi gaz dostarcza algierski koncern Sonatrach wykorzystując podmorski gazociąg Medgaz. Algoier nie sprzedaje gazu do Maroka od października 2021 roku z powodu napięć dyplomatycznych między oboma krajami na tle sporu o Saharę Zachodnią. Wcześniej przesył odbywał się właśnie gazociągiem Maghreb-Europe.