Największy zabójca roku 2021. To nie koronawirus

Rok 2021 był drugim z kolei w którym uwaga koncentrowała się na koronawirusie. Dane liczbowe pokazują, że największy „zabójca” roku 2021 był zupełnie inny. To aborcja.

Podsumowania i statystyki, a takie zawsze pojawiają się na przełomie starego i nowego roku, pokazują wiele rzeczy. Nie inaczej było tym razem. 31 grudnia Worldometer opublikował raport, który pokazał, jaka była główna przyczyna śmierci wśród ludzi w minionym już 2021 roku. Zatrważające statystyki ukazały prawdę, iż w dobie tzw. pandemii najczęstszą przyczyną śmierci bynajmniej wcale nie okazał się koronawirus. Podsumowanie pokazało, że na pierwszym miejscu nie znajduje się też żadna inna choroba, a aborcja. Według danych zawartych w raporcie Worldometer zabiegi przedwczesnego przerwania ciąży w skali świata stanowiły nieznacznie ponad 42% wszystkich zgonów na świecie.

Aborcja główną przyczyną śmierci

Oficjalnie publikowane liczby jeśli chodzi o dokonywane zabiegi aborcji czyli zabijanie nienarodzonych dzieci są zatrważające. Worldometer w swoim raporcie podał, że w ciągu minionych 12 miesięcy życie straciło 42,6 miliona nienarodzonych dzieci. Dane te oczywiście nie uwzględniają całego aborcyjnego podziemia i skali nielegalnie dokonywanych zabiegów przerwania ciąży więc rzeczywista liczba uśmierconych w ten sposób dzieci może być znacznie większa i stanowić jeszcze większy procent jeśli chodzi o przyczyny śmierci w skali globalnej.

Statystyki zgonów w skali świata

Łączna ilość wszystkich innych zgonów z przyczyn innych niż naturalne zejście z powodu starości w globalnej skali wyniosła 58,7 miliona. Obejmuje ona zmarłych z powodu nowotworów, AIDS, malarii, innych chorób ale też wszelkiego rodzaju wypadki skutkujące utratą życia, gdzie pokaźna część to wypadki komunikacyjne. Łącznie więc, jak podaje serwis InfoCatolica w 2021 roku odnotowano 101,5 miliona zgonów.
Worldometer podaje, że w ubiegłym roku na raka zmarło 8,2 miliona ludzi, śmierć jako skutek palenia papierosów poniosło 5 milionów ludzi, a HIV/AIDS zabił1,7 miliona osób. W wypadkach drogowych zginęło 1,3 miliona ludzi, a samobójstwo popełnił 1 miliom ludzi. Obecny każdego dnia w mediach koronawirus, według oficjalnie publikowanych przez WHO danych w skali globalnej zabił 3,5 miliona osób więc absolutnie nie była to pierwsza przyczyna zgonów w 2021 roku.

Worldometer jest jedną z najlepszych darmowych stron internetowych prowadzoną przez międzynarodowy zespół programistów, badaczy oraz wolontariuszy tworzących globalne statystyki dotyczące różnych zagadnień. Rok 2021 nie był pierwszym gdy dane liczbowe na temat ilości dokonywanych globalnie aborcji znajdowały się na czele publikowanego zestawienia. W 2020 roku ilość aborcji odnotowanych w oficjalnych zestawieniach kształtowała się na poziomie zbliżonym do tej z 2021 roku. Był to wówczas wzrost względem 2019 roku. Czas pokaże, czy stabilizacja poziomu w latach 2020-2021 się utrzyma w latach kolejnych czy też trend ulegnie odwróceniu i liczby zaczną maleć.