Morawiecki zdymisjonował szefa Wód Polskich. Powodem skażenie na Odrze

Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o zdymisjonowaniu w trybie natychmiastowym szefa spółki Wody Polskie Przemysława Dacy. Wraz z nim z zajmowanego stanowiska odwołany został też Główny Inspektor Ochrony Środowiska Michał Mistrzak. O obu dymisjach szef rządu poinformował w piątek 12 sierpnia dodając, że sprawy związane z zatruciem Odry „traktuje z najwyższym priorytetem”.

W wieczornym wpisie w mediach społecznościowych premier zaznaczył, że sprawa zatrucia jednej z największych polskich rzek w ciągu zaledwie kilkunastu godzin stała się wiodącym tematem debaty publicznej zaznaczając, że osobiście podziela obawy i oburzenie z tym związane. Zapowiedział podjęcie wszelkich decyzji mających na celu zminimalizowanie skutków skażenia i jego wpływu na ekosystem.

Morawiecki podkreślił, że trwają poszukiwania winnych tego skandalu i przestępstwa ekologicznego o ogromnej skali, w celu ich ukarania. Odpowiednie służby, jak zapewnił premier, podjęły już odpowiednie działania.

Szef rządu zaznaczył, że obecnej sytuacji w żaden sposób nie dało się przewidzieć, jednak zaznaczył, że tempo reakcji odpowiednich służb było niewystarczające, gdyż działania mogły być podjęte szybciej. Wobec tego premier ogłosił natychmiastową dymisje szefów spółki Wody Polskie Przemysława Dacy oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka. Zapowiedział też wyciągnięcie wniosków i ulepszenie procedur „na przyszłość”. Wskazał na to, że urzędnicy muszą ponieść odpowiedzialność, jednak w chwili obecnej najważniejsze są ochrona ludzi i przyrody.

Premier zaznaczył, że trwają badania i śledztwa uprawnionych do tego organów państwowych, posiadających odpowiednie kompetencje oraz wiedzę, które mają w pełni wyjaśnić przyczyny i źródła zatrucia. Szef rządu zapewnił, że w sprawie kryzysu jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Klimatu i Środowiska, a także wojewodami i innymi organami i służbami, które walczą ze skutkami skażenia. Zapowiedział też bieżące informowanie opinii publicznej o rozwoju sytuacji.