Morawiecki zadowolony z unijnej pomocy. Nie dla Polski ale dla Ukrainy

Premier Mateusz Morawiecki wyraża zadowolenie z przyznania unijnej pomocy w wysokości 9 mld euro. Problem w tym, że pomoc ta nie została zatwierdzona dla naszego kraju a dla Ukrainy. Pojawiają się uzasadnione pytania o to jakiego kraju premierem jest faktycznie piastujący stanowisko szefa polskiego rządu Mateusz Morawiecki, skoro dba bardziej o interesy Ukrainy.

Morawiecki zakomunikował, że Rada Europejska zatwierdziła przyznanie Ukrainie pomocy finansowej w wysokości 9 miliardów euro. Takie zapewnienia miały się znaleźć w konkluzjach ostatniego szczytu unijnego. W dokumencie jest mowa też o pomocy wojskowej dla tego kraju.
W piątek czerwca zakończył się kolejny 2-dniowy szczyt Rady Europejskiej, który poświęcony był między innymi wojnie na Ukrainie oraz jej skutkom a także perspektywom członkostwa we wspólnocie Ukrainy, Mołdawii oraz krajów Bałkanów Zachodnich. To w jego trakcie podjęto decyzję o przyznaniu statusu kandydata do UE Mołdawii oraz Ukrainie.

Jak zauważył Morawiecki, podczas wcześniejszych szczytów nie przypuszczano, że jest możliwe przyznanie obu krajom tego statusu. Podkreślił, że była to szeroko zakrojona akcja dyplomatyczna, na którą składały się całe tury rozmów politycznych. Zaangażowana w nie miała być mocno strona polska i to działania polityków z Warszawy mocno przyczyniły się do takiego rozstrzygnięcia.

Polski premier stwierdził, że był w regularnym kontakcie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Denysem Szmyhalem oraz prezydentem Wołomyrem Zełenskim. Równocześnie podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za jego zaangażowanie w sprawy Ukrainy. Morawiecki podkreślił, że unia nie może zostawiać Ukrainy samej sobie z tego powodu, że nie należy ona do UE i w tym kontekście przyznał, że podjęta decyzja ma także znaczenie mocno strategiczne i może przyczynić się do uwolnienia w krótkim czasie tego kraju ze szponów Rosji.

W oświadczeniu polski premier poinformował, że jedną z decyzji zatwierdzoną na ostatnim szczycie było przekazanie pomocy finansowej w kwocie 9 mld euro, przyznanej Ukrainie już jako kandydatowi do UE.