Zmiana zasad świadczeń dla uchodźców. Rząd modyfikuje rozporządzenie

Rząd wprowadził zmiany w kwestii udzielania pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Nowe rozporządzenie zawiera modyfikacje dotychczasowych zasad.

Zmiany weszły w życie w sobotę 25 czerwca. Zasadniczo pieniądze na utrzymanie i nocleg przyjętych uchodźców mogą być wypłacane przez 120 dni od przybycia do Polski danej osoby. Wyjątki w tej kwestii, wprowadzone w nowym rozporządzeniu, dotyczą między innymi osób niepełnosprawnych, starszych oraz kobiet w ciąży. Nowe regulacje określają kiedy i w jakiej sytuacji gmina może wydłużyć okres wypacania świadczenia 40 zł na osobę za każdy dzień.

Zamiar wydłużenia wsparcia dla uchodźców przedstawił już we czwartek 23 czerwca pełnomocnik rządu ds. uchodźców Paweł Szefernaker. Zmiany dotyczą osób niepełnosprawnych, kobiet w wieku powyżej 60 roku życia, mężczyzn po 65 roku życia, kobiet ciężarnych, osób, które wychowują dziecko w wieku do 12 miesięcy, osób, które samotnie sprawują opiekę nad minimum trojgiem dzieci a także małoletnich, którzy przyjechali do Polski bez opiekuna.

Dla osoby niepełnosprawnej oraz starszej świadczenie przysługuje zarówno danej osobie jak i osobie sprawującej nad nią opiekę, a także ich dzieci. W przypadku kobiet w ciąży bądź z niemowlęciem świadczenie udzielane jest zarówno kobiecie jak i jej dziecku lub dzieciom. Podobnie w przypadku kilku dzieci świadczenie przysługuje na każde z nich, a jeśli chodzi o małoletnich to jest ono wypłacane także jego tymczasowemu opiekunowi.

To co się nie zmieniło to zasada, że 40 zł jest przyznawane w oparciu o wnioski za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Środki są wypłacane z dołu za dany okres rozliczeniowy. Miejscem dla składania wniosków jest gmina, która ma miesiąc czasu na ich rozpatrzenie. Gmina ma ponadto prawo do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia zanim podejmie decyzję o wypłacie pieniędzy.

W pierwotnej wersji wsparcie finansowe było przyznawane maksymalnie przez okres 60 dni, jednak z czasem rząd wydłużył go dwukrotnie. Wcześniej decyzja na o przedłużeniu odbywała się na szczeblu wojewody. Teraz zadanie to spada właśnie na gminę.