Kara NIK-u dla marszałek Witek

Okazuje się, że nikt nie uniknie kar finansowych w konsekwencji ignorowania wezwań Najwyższej Izby Kontroli. Przekonała się o tym marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

W związku z niestawieniem się na wezwanie NIK-u w wyznaczonym terminie polityk została ukarana karą pieniężną. Cała sprawa dotyczy kontrowersyjnego i hucznie ogłaszanego projektu „Polskie Szwalnie” uruchomionego w 2020 roku. Wówczas to Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Podpisała siedem dużych umów z podmiotami koordynującymi działalność polskich szwalni zajmujących się produkcją masek ochronnych. Projekt dotyczył firm 4F, LPP, PTAK, Paco Lorente, EM Poland, Rascal Industry a także Modesta. Propagandowo nagłaśniany program był obecny tylko w mediach i na papierze. W rzeczywistości żadna produkcja nigdy nie ruszyła.

W sprawie, o której mowa marszałek sejmu Elżbieta Witek była jednym ze świadków i w takim to charakterze została wezwana przez organy Najwyższej Izby Kontroli na przesłuchanie we środę 19 stycznia na godzinę 10 rano. Będąca drugą osobą w państwie marszałek Witek jednak zignorowała wezwanie i nie pojawiła się w NIK w wyznaczonym terminie. Przedstawiciele NIK-u mówią stanowczo o lekceważeniu przez marszałek Witek instytucji oraz utrudnianiu przez nią tym samym kontroli.

Kontrolerzy Izby podkreślili, że polityk została prawidłowo poinformowana przez urzędników o przesłuchaniu a pomimo tego nie dotarła do siedziby Najwyższej Izby Kontroli w wyznaczonym w wezwaniu terminie.

Niestawienie się Elżbiety Witek jest nieuzasadnione. Nie poinformowała ona kontrolerów NIK o braku możliwości stawiennictwa ani nie wnioskowała o zmianę terminu. Zgodnie ze środowym kalendarzem marszałek Sejmu w tym dniu miała ona zaplanowana tylko jedną aktywność związaną z ogłoszeniem konkursu „ Polskie serce pękło. Katyń 1940”. W związku z nieobecnością pani marszałek NIK nałożył na nią karę w wysokości najniższego wynagrodzenia, co biorąc pod uwagę jej zarobki będzie praktycznie nieodczuwalne ani dotkliwe. Marszałek świadoma takich symbolicznych kar z pewnością nie ma odpowiedniej motywacji by zastosować się do wezwania.