Indie zakazują eksportu pszenicy. Nagła zmiana decyzji

Kolejna odsłona światowej walki o żywność. Indie, wbrew wcześniejszym deklaracjom, wprowadziły zakaz eksportu pszenicy.

Indie zakazują eksportu

Władze Indii, wbrew niedawnym jeszcze deklaracjom zmieniła zdanie odnośnie eksportu płodów rolnych ze swojego kraju. Jeszcze kilka dni temu tamtejszy rząd zapowiadał zwiększenie eksportu zboża na światowe rynki z uwagi na zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego w związku z wybuchem wojny na Ukrainie. Indie zakomunikowały, że w zaistniałej sytuacji kraj musi w pierwszej kolejności zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe swoim mieszkańcom. Oświadczenie tamtejszych władz zacytowała w sobotę 14 maja agencja Associated Press.

Reperkusje na rynkach żywnościowych

Ten ruch indyjskich władz powoduje pogorszenie i tak już trudnej sytuacji na światowych rynkach żywnościowych. Przed wybuchem wojny to Ukraina wraz z Rosją odpowiadały łącznie za jedną trzecią światowej produkcji i eksportu pszenicy i jęczmienia. Teraz jednak wskutek rosyjskiej blokady ukraińskich portów, zniszczenia wielu gospodarstw i zaminowania pól doszło do zatrzymania sprzedaży i eksportu pszenicy za granicę. Ta sytuacja odbija się już bardzo mocno na cenach zbóż, a może być jeszcze gorzej. Była nadzieja na znalezienie alternatywnych źródeł zbóż, skąd w zastępstwie za zablokowany import z Rosji i Ukrainy można byłoby je importować. Odcięcie się Indii przekreśliło te szanse, w efekcie czego znalezienie przez wiele państw alternatywy będzie jeszcze trudniejsze.

Indie wstrzymują eksport pszenicy z kilku powodów. Jednym z nich jest tegoroczna klęska żywiołowa w postaci rekordowej fali upałów, co wpłynęło na jakość i wielkość tegorocznych zbiorów. Ponadto w okresie pandemii duża część krajowych zapasów tego zboża trafiła do blisko 800 milionów mieszkańców Indii zagrożonych głodem.

Reakcja G20

W trakcie zakończonego w sobotę w Stuttgarcie spotkania krajów grupy G7 ich ministrowie rolnictwa stanowczo skrytykowali decyzje władz w Delhi. Wskazali, że jeśli każdy kraj będzie nakładał ograniczenia eksportowe albo wręcz zamknie swoje wewnętrzne rynki to wówczas obecny kryzys się jeszcze bardziej pogłębi. Zwrócili uwagę, że taki obrót spraw zaszkodzi także Indiom i ich mieszkańcom. Ministrowie zaapelowali, aby Indie, jako członek G20 wzięły na siebie odpowiedzialność w kwestii globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.