Groźne skażenie w orzeszkach. GIS ostrzega

W dobie walki z tzw. pandemią Główny Inspektorat Sanitarny znajduje czas na wypełnianie swoich podstawowych zadań. Właśnie wydał komunikat ostrzegający przed kolejnym produktem, w którym wykryto groźne skażenie.

Główny Inspektorat Sanitarny w wydanym komunikacie ostrzega przed jedną z partii popularnych w sklepach orzeszków ziemnych, której spożycie może skończyć się źle dla zdrowia. Ostrzeżenie dotyczy ziemnych prażonych orzeszków solonych wyprodukowanych przez firmę Kresto. Przeprowadzona urzędowa kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazała niezbicie, że we wskazanym produkcie przekroczone zostały dopuszczalne normy zanieczyszczenia aflatoksynami.

Urząd zapewnia, że producent został powiadomiony o wyniku kontroli i wykryciu skażenia oraz rozpoczął niezwłocznie procedurę wycofywania ze sprzedaży wskazanej niebezpiecznej partii orzeszków. Cały proces monitorują stosowne organy kontroli urzędowej.

Aflatoksyny są związkami powstającymi na skutek procesów biochemicznych przeprowadzanych przez grzyby pleśniowe należące do rodziny Aspergillus. Substancje te są niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej przestrzega, że skutkiem ich spożycia mogą być uszkodzenia wątroby, nerek, układu nerwowego, odpornościowego, wady w rozwoju płodu a także mutacje genów. Są też rakogenne jeśli dostaną się do wątroby.

Wydane ostrzeżenie dotyczy orzeszków ziemnych prażonych solonych marki Kresto, opakowania o wadze 100 gramów, o numerze partii L211451V630 i dacie ważności do 18 maja 2022 roku. Należy więc uważać w sklepach aby nie zakupić skażonego produktu.