Destabilizacja Europy Środkowej przez masowe przesiedlenia ludności. Teoria staje się faktem

Jednym z celów jakie ma Putin w związku z inwazją na Ukrainę jest destabilizowanie sytuacji w krajach regionu poprzez masowe przesiedlenia ludności.

Migracje i przesiedlenia bronią Putina

Do tej pory o użyciu masowej imigracji jako broni do destabilizacji państw mówiło się raczej wyłącznie w charakterze teorii konspiracji. Przebieg i rozwój wydarzeń na Ukrainie pokazuje aż nadto dobitnie, że masowe przesiedlenia ludności i migracje mogą być użyte jako swego rodzaju broń demograficzna mające wymusić na poszczególnych krajach określonych działań. Choć masowa migracja nie jest niczym nowym, a do Europy przybywają z roku na roku kolejne grupy imigrantów i uchodźców to dotąd wykorzystanie tego zjawiska jako broni nie było tak oczywiste.

Niemiecki minister o sytuacji migracyjnej

W kontekście możliwej destabilizacji na skutek kryzysu migracyjnego związanego z wojna na Ukrainie głos zabrał minister ds. uchodźców i integracji w Nadrenii Północnej-Westfalii Joachim Stamp. Powiedział on, że jest to jeden z celów, jakie ma Władymir Putin zmuszając miliony mieszkańców tego kraju do ucieczki za granicę. Minister podkreślił, że potrzebny jest pilny dialog międzynarodowy w kwestii ewakuacji uchodźców z Polski oraz innych państw sąsiadujących, aby zniwelować lub zminimalizować skutki, jakie poprzez wojnę na Ukrainie Putin zamierza wywołać w krajach regionu.

Minister Stamp pytany był o to, czy jest przytłoczony z powodu trwającego kryzysu uchodźczego. Polityk odpowiedział, że chciałby widzieć szybsze i bardziej zdecydowane działanie. Dodał, że potrzebna jest organizacja narodowego szczytu o tematyce uchodźczym z udziałem władz federalnych, landowych oraz lokalnych i organizacji pomocowych. Stamp apeluje o humanitarny transport lotniczy dla uciekających z Ukrainy co pozwoli im zaoszczędzić „bezładnego i niebezpiecznego tranzytu”.

W odpowiedzi na pytanie jak długo ukraińscy uchodźcy pozostaną w Niemczech zaznaczył, że jest to zależne wyłącznie od tego, jak będzie przebiegać wojna i ile czasu ona potrwa. Dodał, że z jego informacji wynika, że prawie wszyscy Ukraińcy chcą wrócić do Ojczyzny. Część z nich jednak nie będzie mogła wracać, z uwagi na to, że ich środki do życia uległy zniszczeniu na skutek działań wojennych. Niewielka część, która docelowo pozostanie nie będzie, według Stampa, ciężarem dla niemieckiego społeczeństwa bowiem wyrażają oni dużą gotowość do integracji.