Czeskie NIE dla małżeństw homoseksualnych

Postępowa idea małżeństw homoseksualnych nie znajdzie się na razie w czeskim porządku prawnym.

Choć Republika Czeska jest krajem dość progresywnym społecznie, a środowiska LGBT mocno naciskają na zalegalizowanie w tym kraju homoseksualnych ślubów to jednak pomysł ten niekoniecznie znajduje szerokie poparcie w tamtejszym społeczeństwie ani wśród polityków.
Czeska gazeta „Hospodářské Noviny” w kontekście zaplanowanej na czerwiec debaty parlamentarnej na temat legalizacji homo – małżeństw zapowiada, że kraj stoi w obliczu dużej „wojny kulturowej”. U naszych południowych sąsiadów duża część społeczeństwa opowiada się za liberalizacją, w związku z czym wszystko wskazuje na to, że debata w tej sprawie będzie bardzo gorąca.

Zasiadający w czeskim parlamencie Chrześcijańscy Demokraci oraz członkowie partii SPD czyli ugrupowania Wolność i Demokracja Bezpośrednia zdecydowanie sprzeciwiają się takim pomysłom. Pozostałe partie obecne w parlamencie, łącznie z Piratami, są w tej kwestii mocno podzielone.

Gazeta „Hospodářské Noviny” wyraża w swojej publikacji zdziwienie takim a nie innym stanowiskiem polityków podkreślając, że czeskie społeczeństwo, jako zlaicyzowane i niereligijne, zapewne przyjęło by to rozwiązanie. Gazeta podkreśla, że libertynizm nie jest Czechom obcy,
Mimo tych pozorów wielu nawet tych zeświecczonych mieszkańców kraju uważa, że homoseksualne śluby są zagrożeniem dla tradycyjnej rodziny. Wielu Czechów podziela i wyznaje poglądy konserwatywne uważając, że zadaniem państwa jest szczególne wspieranie związków zapewniających przyrost naturalny. W takich rodzinach rodzą się przyszli podatnicy, którzy zwrócą później państwową inwestycję w tradycyjne rodziny płacąc podatki.

Gazeta zauważa, że w Czechach mimo wszystko nie ma na chwilę obecną szerokiej akceptacji dla afiszowania się osób o odmiennych orientacjach seksualnych. „Hospodářské Noviny” mówią jednak, że legalizacja homo – małżeństw to nowość, która „nikomu nie zaszkodzi” a mogłaby zwiększyć ”wskaźnik szczęścia w społeczeństwie”.