Czechy zajmują miejsce Rosji w Radzie Praw Człowieka

Czechy mają zająć miejsce po usunięciu Rosji z Rady Praw Człowieka. Decyzję w tej sprawie podjęło Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Wolne miejsce w tym organie powstało po tym jak Federacja Rosyjska została z niego usunięta wskutek agresji na Ukrainę. Rosja nie zajmuje odtąd miejsca w Radzie a jej członkostwo w Zgromadzeniu ONZ zostało bezterminowo zawieszone. Wolny wakat zajęła Republika Czeska.

W imieniu swojego rządu szef czeskiego MSZ Jan Lipavsky podziękował państwom członkowskim ONZ za zaufanie i powierzenie Czechom miejsca w Radzie. Zaznaczył, że zmiana ta w kontekście wojny na Ukrainie ma znaczenie symboliczne i zdaniem polityka stanowi wielką szansę aby Czechy mogły się bardziej zaangażować w politykę ochrony oraz promowania praw człowieka.

Fakt objęcia przez Czechy miejsca w Radzie z zadowoleniem przyjął też premier tego kraju Petr Fiala. Stwierdził, że dzięki temu Republika Czeska zyskuje dodatkową możliwość działania w kwestii walki o poszanowanie praw człowieka na arenie międzynarodowej.

Szef czeskiego MSZ Jan Lipavsky poinformował po ogłoszeniu decyzji, że kraj ten weźmie udział w zaplanowanym na czwartek 12 maja spotkaniu Rady jako jej pełnoprawny członek. Zgodnie z harmonogramem tematem spotkania, było łamanie praw człowieka przez wojska rosyjskie na zaatakowanej Ukrainie. Rada ma możliwość po spotkaniu przyjąć rezolucję, która pozwoli na wszczęcie dochodzeń w kwestii zbrodni wojennych w tym zaatakowanym kraju.

Jak podkreślono, Czechy będą członkiem Rady Praw Człowieka ONZ do końca przyszłego roku. Będą przez ten czas brać udział w jej pracach. Jak zapowiedziały czeskie władze w ramach swoich działań chcą wspierać niezależność mediów i wolność prasy.