Covid już Polakom nie straszny. Optymistyczne wyniki sondażu

Wobec medialnych zapowiedzi „ekspertów” zwiastujących kolejną falę pandemii przeprowadzono badanie dotyczące tego tematu. Wybranych losowo Polaków zapytano czy nadal obawiają się i dają się zastraszyć medialnej propagandzie strachu przed kolejną falą. Wyniki są dość optymistyczne bowiem okazuje się, że blisko dwie trzecie naszych rodaków nie obawia się nawrotu i kolejnej fali tzw. pandemii.

Badanie

Z sondażu przeprowadzonego w dniach 1-2 lipca przez IBRIS dla dziennika „Rzeczpospolita” wynika, że obaw związanych z koronawirusem nie ma aż 64,4 % badanych. Przeciwnej odpowiedzi udzieliło 31,1 % ankietowanych wyrażając tym samym obawy przez kolejną falą. Co czwarty badany, około 24,5 % odpowiedziało, że zachowuje „zdecydowany spokój” a aż 40 %, że „raczej zachowuje spokój”. „Pewien niepokój” zadeklarowało 20,4 % badanych a „zdecydowane obawy” w związku z ewentualnym nawrotem pandemii odczuwa 10,7 %. 4,3 % respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

Wyniki w poszczególnych grupach

Jeśli chodzi o kryterium płciowe to opcję „zdecydowanie nie mam obaw” częściej wybierali mężczyźni niż kobiety, odpowiednio 33 % i 17 %. Odpowiedź „raczej nie odczuwam obaw ” ma już bardziej zbliżony odsetek wśród przedstawicieli obu płci. W grupie tej jest 45 % kobiet i 35 % mężczyzn. Różnice między płciami widać po deklaracjach przeciwnych odczuć i emocji. Opcja „raczej” i „zdecydowanie” wśród kobiet stanowi 38 % a w męskiej grupie 23 %.

Badania pokazały, że ze względu na miejsce zamieszkania oraz stosunek do religii nie ma istotnych różnic w rozkładzie opinii, jednakże są one dość wyraźnie widoczne w przypadku elektoratów poszczególnych partii politycznych z poprzednich wyborów parlamentarnych.
Największy spokój i najniższy poziom obaw zachowują wyborcy Konfederacji. Aż 54 % ankietowanych z tej grupy „zdecydowanie nie ma obaw”, a tylko 37 % „raczej” ich nie przejawia. Wariant „raczej” się niepokoi wybrało tylko 9 % badanych z tej grupy, natomiast mocnych obaw nie zadeklarował nikt z wyborców Konfederacji.

Podobnych odpowiedzi udzielili wyborcy PSL – Kukiz’15. Tutaj w sumie 96 % wskazało odpowiedź „zdecydowanie” lub „raczej”, przy czym w gronie tym przeważają bardziej umiarkowane odpowiedzi i poglądy. Na przeciwległym biegunie znalazła się Lewica, gdzie wśród badanych aż 59 % wskazało, że „zdecydowanie” lub „raczej” obawia się kolejnej fali koronawirusa. Wśród elektoratu PO i PiS wskaźniki te wynoszą odpowiednio 35 % i 27 %.