Co się stanie, gdy Ziemia zmieni oś obrotu? Kiedyś już coś takiego się wydarzyło!

Pewne rzeczy wydają nam się zwyczajnie trwałe. Słońce, które świeci, porywisty wiatr czy migoczące gwiazdy na nocnym niebie. Jednak nie wszystkie zjawiska zachodzące w przyrodzie dane są nam raz na zawsze. Ziemia obraca się wokół własnej osi i to jest fakt. A co się stanie, gdy lekko zmieni ten tryb?

Gdy Ziemia może się przekręcić

Wygląda to mniej więcej tak: nasza Planeta ma bieguny, północny i południowy. Jednak prócz nich znajdują się również bieguny magnetyczne, dzięki którym to Ziemie zyskuje oś obrotu i dzięki temu się kręci. Wszystko jest w porządku, gdy te bieguny nie migrują. Naukowcy jednak spekulują, jakie zjawiska przyrodnicze mogą sprawić, że te względnie stałe punkty mogą się poruszyć. Nie trzeba chyba dodawać, że przez to zaburzą nasz dzisiejszy porządek świata.

To poruszy nawet bieguny

Hipotez naukowych było kilka. Pierwsza z nich zakładała, że z pewnością mogą zrobić to lądolody, które dzięki swojemu ciężarowi mogą wiele zdziałać i to niekoniecznie dobrego. Jednak gdy przyszły obliczenia, okazało się, że nawet tak wielkie masy lodu nie mają fizycznej możliwości mieć wpływ na bieguny magnetyczne.

Druga z kolei bierze pod uwagę fakt, że zarówno płaszcz jak i skorupa ziemska poruszają się po powierzchni płynnego jądra. Teoretycznie więc największe masy powinny być umiejscowione znacznie bliżej równika. Nie ma jednak dowodu na to, że w przeszłości to właśnie to zjawisko doprowadziło do powstania subkontynentu.

Mikroskopijne kompasy

Naukowcy z tokijskiego uniwersytetu przekonują, że każda materia nosi w sobie pozostałości po polu magnetycznym. Na tej podstawie wysunęli teorię, że zmiana biegunów magnetycznych już raz wystąpiła na Ziemi. Było to kilkadziesiąt milionów lat temu. Dokładnie 84 miliony lat temu. Badacze zastrzegają, że zjawisko to trwało czasowo, przez jakieś 5 milionów lat. Przez ten czas biegun północny znajdował się o 12 stopni bliżej równika niż dzisiaj. Analogicznie również przesunął się biegun południowy. Po pewnym czasie wszystko wróciło do normy.

Jak zareaguje Ziemia?

Jeżeli faktycznie dojdzie do ponownego przesunięcia biegunów magnetycznych, możemy spodziewać się najgorszego. Zmiana klimatu, gwałtowne burze, tornada, a także susze będą na porządku dziennym. Będzie można zapomnieć o stałych i w miarę przewidywalnych porach roku. W konsekwencji dla nas, ludzi, może zapanować głód. A jeżeli nie wykończy nas brak jedzenia, z pewnością zrobią to choroby. W naszym więc interesie jest dbać o Planetę i nie dopuścić do przesunięcia biegunów.