Burzliwa debata i niepokojące dane na temat efektów szczepień w USA

Zza oceanu napływa szereg niepokojących danych w związku z epidemią covid i efektywnością tzw. szczepionek. Jak się okazuje już ponad jedna trzecia Amerykanów, którzy przyjęli preparat uległa ponownej infekcji.

Dane te dowodzą w pierwszym rzędzie kompletnej nieskuteczności tzw. szczepień, a z drugiej wysokiej zaraźliwości nowego wariantu omikron. Preparaty zwane szczepionkami miały w założeniu zakończyć epidemię, a tymczasem po ich iniekcji na masową skalę rośnie liczba infekcji, zwłaszcza tą odmianą wirusa.

Jednocześnie w ostatnim czasie wezwano na przesłuchanie przed senacką komisją zdrowia osoby decyzyjne odpowiedzialne za kierowanie działaniami w związku z tym wzmagającym się trendem zachorowań wśród osób w pełni „zaszczepionych”.

Niepokojące dane

Według danych uzyskanych z ankiet od respondentów Axios/Ispos aż 36% spośród nich podała, że uzyskała niedawno pozytywny wynik testu lub sądzi, że ulegli infekcji po szczepieniu. Jest to znaczący wzrost względem 22% z połowy grudnia oraz 6% z lata ubiegłego roku.

Ponadto w ostatnim czasie Newsweek powołując się na dane uzyskane z Pentagonu podał dane odnośnie skali zakażeń wśród żołnierzy armii amerykańskiej. W ciągu 18-tu miesięcy między marcem 2020 a sierpniem 2021 roku w siłach zbrojnych USA odnotowano 43 przypadki śmierci przypisywane pod covid. Taka samą ilość przypadków zarejestrowano jednak w kilkukrotnie krótszym okresie od września do końca 2021 roku, co oznacza statystycznie wzrost zachorowań i to pomimo faktu zaszczepienia 96% czynnego personelu wojskowego.

Przesłuchania urzędników ws działań odnośnie pandemii

Wobec fiaska działań wysokopostawionych urzędników USA w kwestii zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa i widocznej już gołym okiem nieskuteczności akcji tzw. szczepień wezwano na przesłuchanie przed Senatem czołowych przywódców amerykańskiej służby zdrowia takich jak Dr Fauci, dyrektor CDCdr Walensky, pełniącej obowiązki komisarza ds. Żywności i Leków dr Janet Woodcock oraz innych, celem zraportowania przez nich rodzaju i zakresu podejmowanych działań jakie podjęli zwłaszcza w zakresie walki z wariantem omikron. Mają oni udzielić senatorom informacji w jaki sposób rząd federalny reaguje na zmieniająca się w związku z omikronem sytuację oraz rekordy infekcji i hospitalizacji odnotowywane także wśród osób w pełni „zaszczepionych”. Jest to niepokojąca tendencja więc senacka komisja zdrowia uznała za stosowne przesłuchanie osób odpowiedzialnych za prowadzenie polityki w tym zakresie.