Antysegregacyjne napisy na posesji posłanki PO

Na ogrodzeniu i elewacji budynku na posesji należącej do posłanki PO pojawiły się napisy sprzeciwiające się segregacji sanitarnej. O zajściu poinformowała w mediach społecznościowych sama zainteresowana składając jednocześnie zawiadomienie na Policję.

Napisy na posesji posłanki

Posłanka platformy Dorota Niedziela z Kęt jest oburzona i zaskoczona wandalizmem na swoim płocie jednak najwyraźniej zapomina, że jej macierzysty klub sam przyczynia się do eskalacji napięć w związku z otwartym poparciem dla totalitarnego pomysłu segregowania Polaków ze względu na kryterium zaszczepienia preparatem na covid. Akt „wandalizmu” wygląda więc jak element rewanżu w odpowiedzi na prowadzoną politykę jej partii. Cała akcja wygląda jak element oddolnego piętnowania polityków popierających otwarcie skandaliczny proceder segregowania ludzi, jednakże można dyskutować nad tym, czy taka forma jest adekwatna.

Jak dotąd nie wiadomo kiedy dokładnie nieznani sprawcy umieścili napis na odrodzeniu posesji posłanki, ta jednak informację przekazała za pomocą mediów społecznościowych w miniona sobotę około godziny 13 popołudniu.

Na zdjęciach zamieszczonych przez posłankę możemy przeczytać napis o treści „ Tu mieszka zdrajca Polski” oraz „ Stop segregacji sanitarnej i szczepieniom”. Na elewacji budynku pojawił się też symbol Polski Walczącej.

Apel do mieszkańców. Czy będzie skuteczny?

Posłanka poprosiła mieszkańców rodzinnego miasta o pomoc w zidentyfikowaniu i ujęciu sprawcy. Wielu jednak mieszkańców Polski, w tym także Kęt z pewnością jest przeciwnych segregacji sanitarnej Polaków. Ze wskazaniem sprawcy przez miejscowych może jednak być różnie. O ile niekoniecznie zgadzają się oni z taką formą wyrażenia sprzeciwu wobec tego pomysłu o tyle mniej lub bardziej stanowczo popierają opór i sprzeciw wobec tego typu polityki.

Polakom w zdecydowanej większości nie podoba się, żeby ktokolwiek za nich decydował i narzucał im, bezpośrednio lub pośrednio, czy i czym mają się szczepić a otwarcie proklamowana przez polityków dominujących partii polityka segregacji sanitarnej budzi sprzeciw, oburzenie i obrzydzenia. Poseł Dorota Niedziela przekonała się osobiście jakie mogą być skutki forsowania postulatów, którym przeciwna jest większość Polaków.