Zastanawiajace wyniku sondażu wśród Ukraińców

W Kijowie wśród Ukraińców przeprowadzony został intrygujący sondaż na temat integralności terytorialnej swojego kraju. Wyniki mogą być dla niektórych niepokojące.

Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii przeprowadził badanie ,z którego wynika, że tylko około 10% Ukraińców byłoby gotowych na ustępstwa terytorialne jeśli miałoby to oznaczać pokój. Zdecydowana większość z nich deklaruje, że nie toleruje takiego rozwiązania.
Wyniki sondażu pojawiły się na antenie białoruskiej telewizji Biełsat. W badaniu respondenci odpowiadali na pytania o poparcie lub jego brak dla rezygnacji Ukrainy ze wschodnich okupowanych terenów kraju w zamian za zakończenie wojny i pokój. Wyniki pokazały, że 82% badanych sprzeciwia się jakimkolwiek ustępstwom nawet za cenę traktatu pokojowego. Eksperci od socjologii wskazują, że tego rodzaju sondaż prowadzony w trakcie działań wojennych nie daje do końca wiarygodnych wyników.

W badaniu okazało się jednak, że istnieją rozbieżności w kwestii poparcia i sprzeciwu wobec tego pomysłu zależnie od regionu kraju. Na wschodzie, gdzie trwają obecnie działania zbrojne proporcje są nieco odmienne bowiem tam odsetek przeciwników sięga jedynie 68%, a pomysł popiera 19% respondentów. Z kolei na terytoriach okupowanych sprzeciw deklarowało 77% a reszta, czyli prawie co piąty ankietowany byłoby gotowe na ustępstwo terytorialne byleby zapanował pokój.

Badanych zapytano także o kwestię, czy byliby w stanie zrezygnować z ubiegania się o członkostwo w NATO. W tej tematyce proporcje są rozłożone niemal po równo. 42% pytanych byłoby gotowe na rezygnację w zamian za gwarancję bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii bądź Niemiec. 39% uważa, że tylko członkostwo w NATO może zapewnić bezpieczeństwo Ukrainie.

Sondaż przeprowadzono na grupie liczącej 2 tysiące osób w dniach od 13 do 18 maja mieszkających na terytoriach kontrolowanych przed 24 lutego przez Kijów. Komentując wyniki socjologowie podkreślają, że w warunkach wojny należy przyjąć większy niż podczas pokoju margines błędu statystycznego i należy brać to pod uwagę w tym przypadku.