Ustawa o specjalnym statusie Polaka przyjęta. Rada Najwyższa Ukrainy poparła projekt

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w głosowaniu ustawę o specjalnym statusie Polaków, będącą w założeniu odpowiedzią na podobne prawodawstwo w Polsce.

We czwartek 28 lipca Rada najwyższa Ukrainy przyjęła większością głosów ustawę nadającą Polakom żyjącym na Ukrainie specjalny status. Dotyczy on gwarancji prawnych oraz socjalnych dla polskich obywateli na Ukrainie. Informacja taka pojawiła się na stronach internetowych ukraińskiego parlamentu.

Za przyjęciem regulacji w drugim czytaniu głosowało 283 deputowanych, żaden z parlamentarzystów nie był przeciwko, ani nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie brało udziału 50 parlamentarzystów. Po przyjęciu w parlamencie kolejnym krokiem jest podpisanie jej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, po czym ustawa stanie się obowiązującym aktem prawnym.

Projekt ustawy wniesiony został pod obrady Rady Najwyższej Ukrainy przez prezydenta. Nosi ona tytuł „O ustanowieniu prawnych i socjalnych gwarancji dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej znajdujących się na terytorium Ukrainy”. Biuro ukraińskiego prezydenta podkreśliło, że regulacje te są aktem wdzięczności dla narodu Polskiego za solidarność i wsparcie jakiego udzielili oni uciekającym przed wojną i rosyjską agresją obywatelom ukraińskim. Projekt opiera się na zasadach wzajemności i przewiduje ustanowienie praw i gwarancji dla Polaków przebywających czasowo lub na stałe na Ukrainie, które są analogiczne względem regulacji przyjętych w Polsce i wynikających z ustawy „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” z dnia 12 marca 2022 roku.

Opracowana z inicjatywy ukraińskiego prezydenta ustawa przewiduje takie rozwiązania jak możliwość legalnego pobytu ukraińskim terytorium obywateli Polski i członków ich rodzin przez 18 miesięcy licząc od dnia przyjęcia ustawy. Jednocześnie Polacy przebywający i mieszkający na Ukrainie na tożsamych zasadach otrzymują prawo do pracy, w tym wykonywania działalności gospodarczej, nauki w tamtejszych placówkach oświatowych oraz korzystania z usług medycznych. W pakiecie przewiduje się też świadczenia socjalne.