Tragifarsa w Sejmie. Uchwalono dopłaty do zakupu telewizorów

Przegłosowane we środę 23 marca przepisy już zostały nazwane najgłupszymi w obecnej kadencji Sejmu. Zdecydowaną większością głosów przyjęte zostały regulacje przewidujące 250 zł dopłaty na zakup nowego telewizora w związku ze zmianami w standardzie nadawania telewizji. Ustawa zawierająca przepis o dofinansowaniu trafi teraz pod obrady Senatu.

Miesiąc wcześniej, 24 lutego już przyjęto projekt nowelizacji gwarantujący dopłatę w wysokości 100 zł za zakup zewnętrznego dekodera tv działającego w nowym standardzie bądź telewizora. Pomysł ten brzmiałby zapewne komicznie, gdyby nie był tragiczny w swoich skutkach, zwłaszcza tych finansowych dla budżetu państwa, który obciążony zostanie dodatkowymi wydatkami.

Za proponowanymi regulacjami o wspieraniu gospodarstw domowych w związku z kosztami poniesionymi wskutek zmiany standardu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej zagłosowała znakomita większość aż 437 posłów. Przeciwko temu kolejnemu socjalistycznemu rozdawnictwu było 17 posłów a 4 wstrzymało się od głosu.

W ramach przyjętej we środę nowelizacji doprecyzowany został krąg osób uprawnionych do tego kolejnego już socjalnego świadczenia. Ponadto wcześniejszą kwotę 100 zł dofinansowania zastąpiono dwoma jego rodzajami, 100 zł dopłaty za dekoder oraz 250 zł w przypadku zakupu nowego telewizora. Dopłaty będą realizowane do końca 2022 roku.

Harmonogram zmian standardu TV

W Polsce zmiany standardu nadawania zostaną wdrożone w tym roku w czterech etapach, w rozbiciu na grupy województw. Od 28 marca operacja będzie prowadzona w województwach dolnośląskim i lubuskim, od 25 kwietnia zmian doświadczą mieszkańcy województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Od 23 maja na nowy standard będą przełączani mieszkańcy województwa łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, a na koniec od 27 czerwca standard DVB-T2/HEVC pojawi się w województwach lubelskim, mazowieckim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim.

Częściowa wina UE

Zmiany w sposobie nadawania naziemnego zaplanowała na bieżący rok Komisja Europejska i to ona odpowiada w dużej mierze za chaos wynikający z pospiesznego wprowadzania kolejnego standardu.. Ma ona polegać na przełączeniu dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC. Jest to związane z uwolnieniem kolejnych częstotliwości w zakresie 700 MHz na potrzeby sieci komórkowych. Nowy system ma umożliwić dostęp do większej ilości bezpłatnych kanałów a także poprawić jakość obrazu i dźwięku.