Rozłam w PiS w kwestii segregacji sanitarnej

W rządzącym klubie PiS doszło do kolejnego rozłamu, tym razem na gruncie podejścia do segregacji sanitarnej. Grupa 8-iu posłów ugrupowania rządzącego wystosowała do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oficjalne pismo, w którym domaga się zaprzestania procedowania i ostatecznego wycofania z poparcia dla sanitarystycznego projektu autorstwa posła Czesława Hoca.

Pod pismem podpisało się 3 posłów Solidarnej Polski oraz 5 z klubu PiS. Dokument trafił już 20 grudnia na biurko premiera. Według sygnotariuszy, w gronie których znalazła się między innymi posłanka Maria Kurowska, przeciwników forsowanej przez władze segregacji sanitarnej jest w ugrupowaniu rządzącym więcej, lecz nie chcą one się oficjalnie ujawniać.

Podpisani pod dokumentem posłowie oczekują niezwłocznego zakończenia wdrażania jakichkolwiek form segregacji na tle sanitarnym oraz pandemicznych restrykcji. Domagają się pilnego uchylenia przepisów bezprawnego rozporządzenia pozwalającego przedsiębiorcom na weryfikację statusu zaszczepienia ich klientów.

Poza wspomnianą poseł Marią Kurowską oraz Anną Marią Siarkowską nazwiska pozostałych sygnotariuszy nie zostały póki co oficjalnie ujawnione. Podpisani posłowie domagają się w sposób zdecydowany pilnego uchylenia zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego dnia 6 maja 2021 r. dotyczącego restrykcji kowidowych, zaprzestania stosowania tzw. paszportów szczepień na covid oraz ostatecznego wycofania i wyrzucenia do kosza skandalicznego projektu posła Czesława Hoca zaostrzającego w Polsce segregację sanitarną. Publiczne wysłuchanie tegoż projektu zapowiedziano na dzień 5 stycznia 2022 roku.

Informacje o złożeniu takiego poselskiego pisma podał portal interia.pl, a potwierdziła je ostatecznie poseł Anna Maria Siarkowska. Jako uzasadnienie dla zawartych w dokumencie postulatów poseł podaje brak umocowania ustawowego stosowanych już dziś praktyk segregacyjnych oraz konstytucyjnego dla jakichkolwiek proponowanych w projekcie posła Hoca rozwiązań.