Prezydent Przemyśla ujawnia skalę „turystyki socjalnej” Ukraińców

Prezydent miasta Przemyśl Wojciech Bakun alarmuje, że na polsko – ukraińskim przejściu granicznym ma miejsce zorganizowana „turystyka socjalna”. Ukraińcy mają organizować specjalne transporty i w ramach tego procederu ludzie są wyposażani w kartki ze szczegółowym instruktażem opisującym jak starać się w Polsce o świadczenia socjalne.

„Turystyka socjalna” jest faktem

Niemal od początku rosyjskiej agresji pod koniec lutego rząd PiS na lewo i prawo wydaje pieniądze zebrane w podatkach od Polaków na coraz bardziej wymyślne formy pomocy dla rzekomych uchodźców z Ukrainy. Stworzony przez rząd Morawieckiego system jest tak nieszczelny, że coraz większe grupy Ukraińców z tego korzystają i składają wnioski o najróżniejsze zapomogi socjalne z polskiego budżetu. Jak się okazuje opracowane przez rząd mechanizmy wręcz sprzyjają tzw. turystyce socjalnej.

Wojciech Bakun ujawnia

O tym, że niemała część obywateli ukraińskich najnormalniej żyje w swoim kraju, a do Polski przyjeżdża tylko na krótko, aby pobrać świadczenia socjalne rozdawane przez warszawski rząd po rosyjskiej agresji mówiło się już od pewnego czasu. Niemal każdego, kto jeszcze niedawno kolportował takie doniesienia niemal z automatu okrzykiwano „ruskim agentem”.

Dotychczas były to głównie ustne doniesienia przekazywane pocztą pantoflową. Teraz oficjalnie głos w sprawie zabrał sam prezydent Przemyśla Wojciech Bakun alarmując o skali tego drenującego polski system opieki społecznej zjawiska. Włodarz tego przygranicznego miasta w opublikowanych w mediach społecznościowych wpisie ujawnił, jak ten proceder wygląda.

Jak pisze prezydent Bakun, nie sposób nie zauważyć w Przemyślu zorganizowanych transportów kobiet z dziećmi, które wyposażone są w kartki z opisem procedur, jakim muszą się poddać w celu otrzymania pomocy materialnej i finansowej. Prezydent Przemyśla ujawnia, że grupy te codziennie ustawiają się w długie kolejki przed Urzędem Miejskim, po czym idą do MOPSu oraz ZUSu w celu złożenia wniosku o wypłatę świadczenia. Później wracają zorganizowanym transportem na Ukrainę.

Apel prezydenta Przemyśla

Wojciech Bakun uprzedzając ewentualne oskarżenia podkreśla, że osobiście opowiada się za niesieniem pomocy, jednak jak dodaje „w przypadku pomocy uchodźcom, którzy uciekają przed wojną” celem nie jest to, aby „całe społeczności przerzuciły się na nasz system opieki społecznej”. Samorządowiec wskazuje, że nie tędy droga i zaznacza, że od początku miejski ratusz stara się robić to najmądrzej jak się da. W związku z tym wystosował apel do parlamentarzystów i członków rządu, aby ci zainteresowali się tym procederem, gdyż samorząd nie posiada instrumentów w celu przeciwdziałania temu zjawisku. Zaznaczał, że Urząd Miejski może jedynie rejestrować kolejne osoby w systemie PESEL, a to już z automatu otwiera drogę do szerokiego korzystania z uruchomionych przez rząd PiS instrumentów wsparcia. Wojciech Bakun zapowiedział, że oprócz apelu ustnego wystosuje też odpowiednie pismo pod adresem posłów, senatorów i ministrów a pilnym apelem o uszczelnienie istniejącego systemu pomocy i zapobiegnięcie w ten sposób obciążającemu budżet państwa procederowi drenażu polskiego systemu.