Praca zdalna tylko dla zaszczepionych w zachodniopomorskim

Dość nietypowe rozwiązanie dotyczące pracowników samorządowych wprowadził niedawno marszałek województwa zachodniopomorskiego. Ogłosił, że przywraca możliwość pracy zdalnej osobom, które poddały się iniekcji preparatu na covid.

Intencją marszałka Olgierda Geblewicza jest ochrona zaszczepionych urzędników przed ponownym zarażeniem koronawirusem. Choć nie jest to powiedziane wprost, krok ten jest potwierdzeniem tego, o czym niezależni badacze i lekarze mówią od wielu miesięcy, że tzw. szczepionka nie daje odporności i ochrony przed zachorowaniem. Dodał, że podległe mu osoby niezaszczepione mają możliwość pracy stacjonarnej w biurach, a forma zdalna będzie przysługiwać osobom po iniekcji preparatu.

Samorządowiec podkreślił, że taka a nie inna jego decyzja nie wynika z niczego innego jak z logiki. Stwierdził, że osoby rezygnujące z własnej woli ze szczepienia i nie mające żadnych przeciwskazań medycznych ku temu nie traktują poważnie ewentualnego ryzyka zakażenia. Uznał więc, że forma praca zdalna dla tej grupy jest rozwiązaniem bezcelowym. Ponadto liczy on, że rozwiązanie dodatkowo zmotywuje osoby deklaratywnie odmawiające przyjęcia preparatu na covid do zmiany zdania, a to w jego ocenie może zwiększyć poziom bezpieczeństwa innych pracowników.

Marszałek Goblewicz zaznaczył, że jako pracodawca nie może zgodnie z prawem w chwili obecnej sprawdzić, kto jest zaszczepiony a kto nie. Podjął zatem decyzję o tym, że osoby, które poddały się procedurze i wyrażą chęć pracy zdalnej otrzymają taką możliwość o ile przedstawią certyfikat, który ten fakt potwierdza.

Urzędnik stoi na stanowisku, że podjęte działanie i wydana decyzja pozwolą mu lepiej chronić osoby według niego „odpowiedzialne”, które przyjęły preparat zwany szczepionką. Zadecydował o wprowadzeniu z dniem 22 listopada takich rozwiązań mających w założeniu chronić w większym stopniu osoby szczepione i ich rodziny. Czy jednak ma ono jakiekolwiek uzasadnienie naukowo – medyczne w świetle faktów i danych mówiących jasno, że zarówno zaszczepieni jak i nie w jednakowym stopniu mogą się zarażać i przenosić wirusa?