Ogłoszono listę kontroli NIK-u w nadchodzącym roku

Na grudniowym kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęto decyzje odnośnie działań w bieżącym 2022 roku. W planie znalazło się wiele kontroli z czego także te bardzo niewygodne dla obecnej władzy.

W trakcie obrad NIK sporo uwagi poświęcono zagadnieniu przekopu Mierzei Wiślanej. Debata na ten temat była burzliwa, jednak ostatecznie zdecydowano o wykreśleniu jej z tegorocznego planu działań.

Spośród innych zagadnień NIK w bieżącym roku zająć się ma takimi sprawami jak realizacja zadań finansowych w funduszu przeciwdziałania skutkom covid, prześwietlenie wydatków spółek Skarbu Państwa na sponsoring, zlustrowanie przygotowań w Wojsku Polskim na pozyskanie myśliwców F-35 oraz zbadanie stanu przygotowań Polski na zagrożenia w postaci wojen hybrydowych.

W planach na rok bieżący NIK ma też kontrole w zakresie działalności stadnin, działań związanych z finansowaniem rozwoju elektromobilności, czynności dotyczące zapobiegania pożarom na składowiskach odpadów, zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz sposobu funkcjonowania Agencji Badań Medycznych.

Kontrolerzy NIK mają się przyjrzeć także w jaki sposób administracja rządowa wywiązuje się z obowiązku udostępniania informacji publicznej oraz temu w jaki sposób gospodaruje się środkami ze sprzedaży uprawnień do emocji CO2 i innych gazów cieplarnianych.
Zdecydowanie przynajmniej część tych kwestii jest niewygodna dla obecnego obozu rządzącego i ujawnienie wyników w tych sprawach obali lub osłabi sączoną w mediach rządowych propagandę. Można się więc spodziewać w części tych spraw, że administracja będzie na wszelkie sposoby utrudniać i spowalniać czynności kontrolne.