Myślisz o zakupie akcji? Tych błędów nie popełniaj!

Mimo iż inwestycja w akcje jest bardzo prosta i dostępna dla każdego, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, iż jest również obarczona określonym poziomem ryzyka. Niestety, wielu początkujących inwestorów popełnia podstawowe błędy, przez które szanse na odniesienie przez nich sukcesu finansowego na handlu akcjami jest znacznie niższe. W poniższym artykule zebraliśmy zestaw wskazówek na temat tego, jakich błędów nie powinni popełniać inwestorzy. Zapraszamy do wnikliwej lektury.

Akcje – co warto wiedzieć na temat tych papierów wartościowych?

Akcje to papiery wartościowe wydawane przez spółki akcyjne notowane na giełdzie. Giełdy działają w wielu krajach, w tym także w Polsce. Wszystkie osoby, które kupują akcje, nazywa się akcjonariuszami. Fakt posiadania akcji danej spółki wiąże się także z tym, iż danej osobie przysługują określone prawa. Na przykład – akcjonariusz większościowy, czyli taki, który posiada ponad 50% wszystkich akcji wyemitowanych przez daną spółkę, może samodzielnie podejmować kluczowe decyzje odnośnie przyszłości danej spółki.

Akcjonariusze mają też prawo do brania udziału w spotkaniach zarządu oraz głosowania na cyklicznie organizowanych walnych zgromadzeniach. Bardzo istotną zaletą posiadania akcji jest fakt, iż akcjonariusze otrzymują również tzw. dywidendy – są to gratyfikacje finansowe wypłacane w momencie, gdy dana spółka dobrze prosperuje. Wysokość dywidendy uzależniona jest od uzyskanego zysku. Jeżeli dana spółka nie osiąga dobrych wyników, wówczas nie wypłaca dywidend.

Bardzo istotną zaletą akcji jest fakt, iż można się w nie zaopatrzyć w pełni online – wystarczy skorzystać z usług dedykowanego biura maklerskiego. Jedno z takich biur prowadzi Saxo forex broker – znalezienie odpowiedniego brokera nie jest trudne, ponieważ na rynku działa wiele takich podmiotów. Niestety, wielu początkujących inwestorów kupujących akcje podejmuje decyzje w sposób nieprzemyślany, przez co niejednokrotnie tracą wszystkie zainwestowane przez siebie środki. Liczba możliwych błędów, które można popełnić przy inwestycji w akcje, jest naprawdę duża. 

Najważniejsze błędy popełniane przez kupujących akcje

Podstawowym błędem popełnianym przez początkujących inwestorów jest brak odpowiedniej strategii inwestycyjnej. Działanie po omacku, bez właściwego przygotowania, sprawi, że ryzyko utraty wszystkich zainwestowanych przez nas środków będzie ogromne. Osoby, które działają w ten sposób, w wielu przypadkach bardzo szybko kończą swoją karierę na giełdzie.

Kolejny błąd polega na tym, że nie stawia się na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. W dobrym portfelu powinny znajdować się zróżnicowane rodzaje akcji firm z różnych branż – dzięki temu w przypadku, gdy nastąpi krach, w naszym portfelu w dalszym ciągu będą także takie akcje, które zapewnią nam zysk. 

Podejmując decyzję o inwestycji w akcje warto dokładnie przemyśleć, jakie kategorie aktywów mogłyby przynieść w długoterminowej perspektywie największe zyski. Bardzo ważnym błędem jest także brak wiedzy na temat mechanizmów, które rządzą giełdą. Jeśli nie wiemy, jak działa giełda, nie powinniśmy inwestować.