Kolejny projekt rządowej „pomocy” dla kredytobiorców

Rząd Mateusza Morawieckiego próbuje „bohatersko” pomóc kredytobiorcom, których sam swoją polityką postawił wcześniej w trudnej sytuacji. Rada ministrów ma pracować nad kolejnym projektem, który w założeniu ma wejść w życie już z początkiem lipca tego roku.

O inicjatywie poinformował rzecznik gabinetu Piotr Müller zapowiadając przedstawienie projektu we wtorek 10 maja. Jak dodał, Rada Ministrów zamierza go skierować na kilkudniowe szybkie konsultacje tak, aby mógł wejść w życie w zakładanym terminie.

W poniedziałek premier spotkał się z szefem Komisji Nadzoru Finansowego, a także szefem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ministrami rozwoju oraz finansów. Tematem poruszanym w jego trakcie były kwestie odnośnie przygotowania pakietu pomocy dla osób, mających kredyty hipoteczne, których większe raty generują trudności z ich spłatą. Rzecznik zapowiedział na wtorek przedstawienie szczegółów zainteresowanym, czyli właśnie kredytobiorcom. W dalszej kolejności, po kilku dniach konsultacji projekt ma trafić na posiedzenie Sejmu.

W myśl głównych założeń projektu ma on pomóc kredytobiorcom w trudnej sytuacji. Zawierać on będzie trzy rozwiązania. Pierwszym mają wakacje kredytowe, a drugie to dopłaty do należności finansowych dedykowane osobom, które wskutek większych rat doświadczają trudności. Rzecznik wskazał, że co do zasady pomoc ta będzie zwracalna, jednakże będzie można wnioskować o umorzenie spłaty części środków. Trzecie narzędzie będzie polegać na zmianie sposobu liczenia rat kredytowych. Tutaj zlikwidowany miałby zostać WIBOR, a w jego miejsce wdrożony byłby nowy mechanizm naliczania odsetek. Rzecznik wskazał, że te ostatnie rozwiązania mogłyby wejść w życie od przyszłego roku.

Jak podkreślił Müller, w trakcie spotkania poruszono też kwestie wysokości oprocentowania na lokatach. Poinformował o przygotowywaniu przez rząd mechanizmów, które mają zachęcić banki do wyższych lokat. Obecny projekt jest realizacją zapowiedzi, o których premier Morawiecki mówił już pod koniec ubiegłego miesiąca.