Kolejna nowelizacja ustawy o uchodźcach w toku

Wszystko wskazuje na to, że powstanie kolejna już nowelizacja specustawy o uchodźcach. Jej projekt miał trafić już do wykazu rządowych prac legislacyjnych oraz programowych. Nowelizacja obejmuje kilka zagadnień, które w poprzednich wersjach nie zostały wystarczająco sprecyzowane.

Na stronach rządowych widnieje informacja, że przyjęcie projektu planowane jest na drugi kwartał bieżącego roku. Jak podano, projekt doprecyzowuje i uszczegóławia część zapisów wcześniejszej wersji „ustawy pomocowej” a także przewiduje wprowadzenie bardziej szczegółowych rozwiązań w zakresie edukacji oraz pomocy społecznej, co ma służyć zapewnieniu dzieciom uchodźców bardziej racjonalnej oraz stabilnej opieki w sytuacji kiedy ich rodzice pracują.

Cele nowelizacji

Nowelizacja ma zawierać także instrumenty pozwalające na organizowanie przez powiatowe urzędy pracy szkoleń z zakresu nauki języka polskiego dla cudzoziemców. Ma także upraszczać procedury wiążące się z przebudową, remontem bądź zmianą sposoby użytkowania całych bądź części budynków samorządu terytorialnego docelowo przeznaczonych na cele mieszkalne.

Rządowy pełnomocnik ds. uchodźców wojennych z Ukrainy i wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker poinformował, że projekt zmian ma zostać zaprezentowany w przyszłym tygodniu. Główne punkty, na których mają się one skupiać to uelastycznienie rynku pracy, poszerzenie możliwości korzystania z kursów nauki języka polskiego dla Ukraińców oraz łatwiejsze tworzenie punktów przedszkolnych dla ukraińskich dzieci.

Jak wskazał Szefernaker już około 1,1 miliona przybyszy z Ukrainy posiada numer Pesel. Z tej liczby około pół miliona stanowią dzieci a 450 tysięcy osoby w wieku produkcyjnym. Dodał, że na chwilę obecną około 160 tysięcy, czyli około 1/3 z nich podjęło już legalną pracę w naszym kraju.

Obecnie tworzona nowelizacja jest już trzecią z kolei licząc podstawową wersję ustawy. Pierwsza uchwalona została końcem kwietnia i przewidywała wydłużenie z 60 do 120 dni termin na wypłatę świadczeń na zapewnienie zakwaterowania oraz wyżywienia w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Druga nowelizacja zakłada utworzenie specjalnego systemu prezentującego oferty pracy dla wszystkich Ukraińców mieszkających w Polsce, nie tylko tych przybyłych po 24 lutego.