Izrael zablokował wizy członkom personelu ONZ

Ustępująca Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka i była prezydent Chile wystosowała oficjalną krytykę pod adresem władz Izraela.

Michelle Bachelet skrytykowała we wtorek 30 sierpnia Izrael w związku z tym, że kraj ten nie wydał ani nie odnowił wiz pracownikom jej biura, którzy odpowiadają za bieżące monitorowanie sytuacji na terytoriach należących i zamieszkanych przez Palestyńczyków.

Jak pisze lewicowa polityk w 2020 roku ponad 15 pracowników z jej biura w Palestynie, którzy w regionie tym pracują od 26 lat musiało opuścić Izrael. Powodem tego było konsekwentne odrzucanie przez izraelską administrację przez dwa lata wniosków o wizy bądź o ich przedłużenie.

Urzędniczka wyjaśniała, że w tym dwuletnim okresie próbowała na różne sposoby znaleźć rozwiązanie zaistniałej sytuacji, jednakże władze izraelskie uporczywie odmawiał jakiejkolwiek dyskusji. Jak wskazała w wydanym oświadczeniu Izrael jako państwo członkowskie jest zobligowane do współpracy w dobrej wierze z ONZ i musi umożliwiać jego urzędnikom wykonywanie obowiązków.

W komunikacie Michelle Bachelet zadaje wprost pytanie odnośnie tego, co władze izraelskie ukrywają, że nie chcą wpuścić przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jednocześnie zapowiada też zamiar kontynuowania pracy pomimo występujących trudności. Podkreśliła, że jej biuro będzie w dalszym ciągu informować na temat bieżącej sytuacji w Strefie Gazy oraz będącym pod okupacją izraelską Zachodnim Brzegu.

Wydany w tej sprawie komunikat prasowy precyzuje, że w 2021 roku siły Izraela zabiły aż 320 Palestyńczyków co stanowi aż dziesięciokrotny przyrost ofiar liczonych rok do roku. Z kolei rany oraz obrażenia odniosło sześć razy więcej mieszkańców Palestyny niż rok wcześniej. W 2021 roku liczba ta wyniosła 17042 osoby. Raporty ONZ-u wskazują także podwojenie w tym samym czasie ilości aresztowanych Palestyńczyków. W bieżącym roku siły izraelskie zabiły już wedle oficjalnych danych nie mniej niż 111 przedstawicieli tej narodowości. Oskarżenie Izraela przez ONZ wskazuje, że kraj ten przestaje już być jak dotąd „nietykalny” i nie podlegający krytyce.