Gigantyczne rekompensaty dla PGNiG za zamrożone taryfy

Spółka PGNiG otrzymała od państwa już zawrotna sumę 5 miliardów złotych z tytułu rekompensaty za zamrożone taryfy gazowe.

Jak poinformowało zarząd spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny, we wtorek 2 sierpnia na jej konto wpłynęła kwota 2,495 mld zł z tytułu rekompensat po zamrożeniu taryf za gaz dla odbiorców detalicznych. Łącznie z sumami otrzymanymi od 7 marca bieżącego roku daje to już kwotę 5,323 mld zł.

W wydanym komunikacie zarząd spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformował, że zależna spółka PGNiG Obrót Detaliczny dnia 2 sierpnia 2022 roku otrzymała kolejną transze rekompensaty z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny w wysokości 2,495 mld zł w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 2022 r. „o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu”. Dodano też, że od 7 marca łącznie z tego tytułu wpłynęło na konto spółki PGNiG Obrót Detaliczny 5,323 mld zł.

Ustawa o rekompensatach zawiera rozwiązania mające służyć ochronie odbiorców paliw gazowych poprzez wyeliminowanie możliwości podwyższenia taryf gazowych do końca bieżącego roku. Zakłada ona, że do końca roku ceny paliw gazowych pozostaną zamrożone i pozostaną na poziomie określonym w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, jakim jest PGNiG Obrót Detaliczny w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku. Ustawa ta poszerzyła także listę podmiotów, które są uprawnione do korzystania z tychże taryf.

Uchwalone 26 regulacje przewidują ponadto, że sprzedawcom gazu dla odbiorców prywatnych objętych wskazanymi taryfami przysługiwać będzie wypłata rekompensaty z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny wyliczana w oparciu o różnicę pomiędzy faktyczną ceną zakupu, a taryfową ceną sprzedaży. Dla PGNiG Obrót Detaliczny jest to różnica pomiędzy ceną cennikową z dnia 1 stycznia 2022 roku a aktualną taryfą. Rozwiązanie to jest de facto kolejnym świadczeniem socjalnym, w tym przypadku dla dużych koncernów, obciążającym budżet państwa i nakręcającym dalszy wzrost inflacji.