Zmiany w zasadach handlu w niedziele w 2022 roku

W dopiero co rozpoczętym roku 2022 w życie wchodzą drastyczne zmiany, jeśli chodzi o możliwości handlu w niedziele.

Na dniach, od początku lutego w całym kraju wejdą w życie bardziej restrykcyjne antywolnościowe przepisy odnośnie kwestii zakazu handlu w niedzielę. Okazuje się bowiem, że obecny rząd, pomimo wywołanej swoimi nieprzemyślanymi działaniami sytuacji kryzysowej skutkującej problemami w branży handlowej, nie zmienił zdania w kwestii zaostrzenia przepisów dotyczących tej gałęzi gospodarki.

Nowe zasady handlu w niedzielę

Zgodnie z nowymi zapisami ograniczenia możliwości handlu i innej działalności gospodarczej mają zostać zaostrzone. Rząd PiS bowiem postanowił załatać luki, które istniały w dotychczasowych przepisach. Zmianie mają ulec zasady przyznawania statusu placówki pocztowej sklepom. Od teraz żeby go otrzymać przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że usługi pocztowe stanowią nie mniej niż 40% jego przychodów. Będzie to cios w takie sieci jak np. polska sieć franczyzowa „Żabka”.

Nowe rozwiązania idą w takim kierunku, aby Polacy, którzy możliwość zrobienia zakupów mają wyłącznie w niedzielę mieli możliwość wybrania tylko i wyłącznie państwowych placówek takich jak poczty oraz stacja paliw należące do znanej państwowej sieci.

Wyjątki od zakazów

Oprócz zaostrzenia przepisów pojawia się kilka ulg, które jednak nie zmierzają w żadnym razie całkowitego uwolnienia handlowców od reżimu. Zakaz handlu nie będzie obejmował sprzedawców ryb, jednak tylko w przypadku, kiedy handel będzie prowadzony bezpośrednio z gospodarstw rybackich, ze statków rybackich a także w placówkach handlowych, które tylko i wyłącznie zajmują się odbiorem produktów rybnych. W okresie od 1 czerwca do 30 września nie będzie tez obowiązywał zakaz handlu w sklepach sprzedających materiały i narzędzia rolnicze. Dodatkowo w każdą niedzielę otwarte będą punkty skupów produktów rolnych. Sklepy, które będą chciały skorzystać z możliwości handlu w niedzielę będą ponadto zobowiązane do prowadzenia comiesięcznej ewidencji przychodów.

Propaganda rządowa zapowiada, że wprowadzane przepisy mają pomóc małym rodzinnym sklepom, jednak dotychczasowa praktyka pokazuje, że wcześniej wdrażane rozwiązania dawały efekty wręcz przeciwne.

Lista niedziel, w które będzie dozwolony handel w bieżącym roku obejmuje następujące daty: 30 stycznia, 10 kwietnia, 24 kwietnia, 26 czerwca, 28 sierpnia, 11 grudnia oraz 18 grudnia.