Ruszył specjalny program stypendialny dla Ukraińców. Zastanawiające szczegóły

Rząd polski uruchamia kolejny program wsparcia dla Ukraińców w postaci specjalnego programu stypendialnego. Będzie on skierowany wyłącznie do Ukraińców.

Obsługę programu nadzorować będzie Narodowe Centrum Nauki. Program skierowany do studentów i naukowców z Ukrainy, którzy chcą rozwijać się naukowo w naszym kraju. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest konieczność przebywania w Polsce tylko przez połowę okresu przez który jest ono przyznawane i przez resztę czasu beneficjent może znajdować się w swojej ojczyźnie. Drugą połowę można ale nie trzeba, nie jest to wymagane. Centrum Nauki ogłosiło, że na ten nowy program stypendialny przeznaczona została kwota 1,2 mln zł.

Docelowi odbiorcy stypendium to studenci oraz naukowcy ukraińscy będący przed doktoratem. Powoduje to, że z pieniędzy będą mogli korzystać ci, którzy pracują nad pracą magisterską, rozprawą doktorską albo zajmują się innymi formami kształcenia w polskich ośrodkach.
Narodowe Centrum Nauki podało, że stypendia mają być przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy i będzie możliwość realizowania ich częściowo, właśnie przez połowę czasu w formie zdalnej, czyli zależnie od długości stypendium od 3 do 6 miesięcy.

Za składanie wniosków odpowiadają uczelnie oraz inne instytucje naukowe. Placówka musi we wniosku wskazać naukowego opiekuna bądź opiekunkę, który jest osobą wspierającą danego stypendystę. Dodatkowo wniosek ma zawierać realistyczny plan integracji studenta bądź młodego naukowca ze środowiskiem badawczym w Polsce a także informacje na temat korzyści jakie odniesie ukraińskie środowisko akademickie z tytułu wiedzy i doświadczeń laureat programu stypendialnego zdobędzie podczas pobytu w Polsce.

Narodowe Centrum Nauki podało, że maksymalna kwota finansowania jednego stypendysty miesięcznie może wynieść 5 tysięcy zł. Nowy program to już kolejne wsparcie NCN dla naukowców uciekających z Ukrainy. Do tej pory agencja ta udzieliła pomocy 111 Ukraińcom, ułatwiając im zatrudnienie na uczelniach oraz innych instytucjach badawczych w Polsce.